Laboratória
Naše laborátória sú pre vyučovanie vybavené množstvom požadovaných zariadení.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás
Vzdelávaj a uč sa s nami!
Priprav sa na svoju budúcu kariéru!
CCNA Routing and Switching
Nauč sa základné aj pokročilé koncepty sietí na reálnych zariadeniach s praktickými príkladmi, ktoré rozvíjajú tvoje zručnosti.
Akadémiou sme už 20 rokov!
Netacad Excellence Award
2020 - Marek Moravcik - Expert Level

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 20 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143) v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC).

Akadémia je prevádzkovaná na katedre informačných sietí FRI (sedem inštruktorov) a na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) FEIT (dvaja inštruktori).

V súčasnosti ponúkame akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov, ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí, bezpečnsoti, Linux OS a Internetu vecí (IoT).

PrebudSa2Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docsSi učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia & FRI

Pripravujeme sa na online vyučovanie s HW

 CAB HD8 KIT lg 70672.1555349756Naša Cisco akadémia konečne získala 16 portové Cisco RAS riešenie na remote prístup k naším zariadeniam známe ako chobotnička, čim môžeme začať poskytovať vyučovanie aj na diaľku. Máme z toho radosť !

Stredoškolskí učitelia majú možnosť pridať sa k silnej komunite „sieťarov.“ Príležitosť ponúka platforma projektu IT Akadémia

 

Platforma „Sieťové fórum“ združuje učiteľov stredných škôl vyučujúcich alebo zaoberajúcich sa problematikou počítačových sietí. Jej podstatou je zdieľať skúsenosti s výučbou a inovatívne pristupovať k vzdelávaniu študentov v tomto odbore.

„Sieťové fórum“, ako platforma stredoškolských pedagógov - informatikov pre oblasť vzdelávania v sieťových technológiách vznikla začiatkom roka 2020.  Ide o iniciatívu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), ako jedného z partnerov národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.  

Členovia platformy sú vysoko aktívni už od jej založenia. Pracujú na výmene cenných skúseností. Snažia sa aktualizovať metodiky vytvorené pre problematiku sieťových technológií, ktoré vznikli v rámci národného projektu a zavádzať ich do stredoškolskej výučby.  

„Jedným z hlavných cieľov platformy 'Sieťové fórum' je aj výchova špičkových odborníkov na sieťové technológie. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ponúka nový unikátny bakalársky študijný program Informačné a sieťové technológie. Program bol vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe. Vďaka tomu je silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie

Čítaj viac ...

2020 - ocenenie inštruktorov našej CNA/ITC - Instructor Excellence Award for 2019

Netacad program pre rok 2019 zverejnil zoznamy ocenených v rámci jeho "Recognition" programu, ktorým sa oceňujú inštruktori za ich prístup a úspechy v rámci programu Cisco Networking Academy. V rámci kategórie Instructor Excellence Award Expert (top 10 percent z inštruktorov na celom svete) za kalendárny rok 2019 jedno z ocenení v kategórií získali zo Slovenska traja inštruktori.

Z tohto počtu dvaja inštruktori sú opäť z našej akadémie. Ocenenie Instructor Excellence Award -  Expert získali doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. Ing. Marek Moravčík, PhD.

Blahoželáme!

2020 - Maroš Pekár - 1. miesto v národnom kole súťaže NAG 2020

V utorok 19.5.2020 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice a vďaka veľkému úsiliu a šikovnosti našich kolegov na FEI TUKE konalo národné kolo súťaže NAG - Networking Academy Games. Žilinskú sieťovú akadémiu a fakultu FRI reprezentovali tento rok štyria naši študenti v kategórii UNI. V nej sa náš študent sieťového odboru ASI Bc. Maroš Pekár  umiestnil na celkovom 1.mieste a študent 2 ročníka bakalárskeho štúdia PI Marek Ploštica na 3.mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov (Oficiálne výsledky).

Všetkým našim študentom, ktorí prejavili ochotu reprezentovať našu fakultu srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére!

2020 - Marek Ploštica - 3. miesto v národnom kole súťaže NAG 2020

V utorok 19.5.2020 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice a vďaka veľkému úsiliu a šikovnosti našich kolegov na FEI TUKE konalo národné kolo súťaže NAG - Networking Academy Games. Žilinskú sieťovú akadémiu a fakultu FRI reprezentovali tento rok štyria naši študenti v kategórii UNI. V nej sa náš študent sieťového odboru ASI Bc. Maroš Pekár  umiestnil na celkovom 1.mieste a študent 2 ročníka bakalárskeho štúdia PI Marek Ploštica na 3.mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov (Oficiálne výsledky).

Všetkým našim študentom, ktorí prejavili ochotu reprezentovať našu fakultu srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére!

Pripravujeme otvorenie kurzu CCNP SWITCH verzie 7.0

Aktuálne pripravujeme otvorenie kurzu úrovne CCNP (Switch), na ktorý sú už.prihlásený cca ôsmy záujemcovia. 

Ak máš záujem, prihlás sa na kurz vyplnením prihlášky, počet miest je obmedzený na max. 12. Predpoklad začiatku kurzu je koncom marca 2020. Predpokladaný lektori Segeč/Moravčík.

Zapojenie do kurzu: prihláška

2020 - Pavel Segeč - CCNP R&S Instructor Trainer

Lektor žilinského ITC&CNA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. sa stal oficiálnym inštruktorským trénerom na kurzy Routing&Switching úrovne CCNP.

News and Events - Netacad (Cisco)

Certification Reference Guide

Just five months after the updated Cisco Certification program went live, NetAcad is releasing two more new certification-aligned courses by the end of July. To help students navigate their options, we introduce this new Guide.

Click now

19. ročník výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike

Vážená NetAcad komunita,

Rada by som Vám pripomenula termín výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike, ktorá sa bude konať dňa 19.6.2020 v čase 9:00 - 16:15. 

Dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na niekoľko organizačných usmernení:

Konferencia sa bude konať online s využitím videokonferenčného systému Webex. Na pripojenie ku konferencii použite prosím nasledujúci link: https://ceelabs.webex.com/ceelabs/onstage/g.php?MTID=e7d8f94d4a5fa0f5d1dff9f81786ecdad  

Program konferencie nájdete na webovej stránke programu sieťových akadémií: https://netacad.sk/vyrocna-konferencia-2020-program/

V prípade, že ste sa na konferenciu ešte nestihli zaregistrovať, môžete tak urobiť ešte dnes na adrese: https://forms.gle/iLeLbSNqpjhcxv6H6

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Interactive Course Pathways

New interactive tool for students to become more familiar with the evolution of our course pathways.The tool also highlights intersection points between pathways--so students can better mark their path!

Access now

Networking Academy Games 2020 po prvýkrát on-line!

Infographic

Turning a most challenging time into a new opportunity is what we're all trying to do right now. This infographic shares the ways Cisco can immediately help. And when we say immediately, we mean it!

See now

CCNP launches

ikona ccna mindNew CCNP Enterprise: Core Networking launches. One of 2-course series providing students with the knowledge to configure, operate and troubleshoot large-scale enterprise networks.

Digital badging

ikona digital batchesValidation of learner skills is coming this month. Embedded with Metadata, our new digital badges will become an authoritative, portable mechanism for students to share with employers. 

Hands-on virtual teaching

ikona handosonNetAcad's portfolio has never been more relevant than at this time. Here's how you can address the absence of physical equipment and continue toward the path of student mastery.

Pre študentov zapísaných na predmety BN03 Počítačové siete 1 a BN04 Počítačové siete 2 platia nasledujúce kritériá:

 

BN03 - Počítačové siete 1

Podmienky
ku skúške

CCNA 1

- všetky priebežné testy z CCNA1 sú voliteľné (váha každého priebežného testu na celkovom skóre za CCNA1 je tak 0%. Avšak testy sú spustené, študent ich vykonáva iba v svojom záujme a dobrovoľne.

- Úspešne absolvovaný teoretický CCNA1 Final Exam test nad skóre 80% (váha100% na celkovej úspešnosti CCNA1).

 - Test CCNA1 Final Exam absolvovať v 7. týždni zimného semestra. Povolená je len jedna oprava.

CCNA2

- Všetky priebežné testy z CCNA2 sú voliteľné (váha každého priebežného testu na celkovom skóre za CCNA1 je tak 0%. Avšak testy sú spustené, študent ich vykonáva iba v svojom záujme a dobrovoľne.

- Úspešne absolvovaný teoretický CCNA2 Final Exam test nad skóre 80% (váha 30% na celkovej úspešnosti CCNA2).

- test CCNA2 Final Exam a absolvovať v 13. týždni zimného semestra. Povolená je len jedna oprava. 

- úspešne absolvovanú praktickú skúšku CCNA2 Skills Test (váha 40%).

- termíny na praktickú skúšku CCNA2 Skills Test budú v čase zimného skúškového obdobia, prihlasovanie bude realizované cez vzdelávanie, v predstihu je možné test robiť na cvičení v 13. týždni.

 

Ďalej spoločné podmienky pre CCNA1 a CCNA2:

oprava + neúčasť <= 3*)

Pozn.: *) Vzorec znamená, že počet opravovaných finálnych testov (skóre <=80%) plus počet neúčastí na cvičení musí byť menší, nanajvýš rovný 3.

priebežné preskúšanie na cvičeniach počas semestra (ústne alebo písomné, formu určí inštruktor na cvičení). Neúspech v preskúšaní je klasifikovaný ako neúčasť.

Skúška 

- úspešne absolvovaný teoretický CCNA2 Final Exam test nad skóre 80% (váha30%). 

- úspešne absolvovanú praktickú skúšku (CCNA2 Skills Test(váha 40%). Zadanie praktickej úlohy obsahuje náplň semestrov CCNA1 a CCNA2.

-  písomno / ústna skúška s otvorenymi otázkami (váha 30%).

Hodnotenie:

Predmet BN04 Počítačové siete 1 oproti predchádzajúcim rokom nekončí len zápočtom ale je potrebné vykonať aj praktickú skúšku.

Skúška obsahuje dva semestre NetAcad programu (CCNA1 + CCNA2). Z uvedeného dôvodu sa na výslednej známke zapisovanej do indexu podieľajú výsledky z oboch semestrov CCNA3 a CCNA4, ako ich poskytuje LMS systém Cisco. Pre výpočet celkovej známky sa použije nasledujúca formula:

0,25*CCNA1 + 0,75*CCNA2 

kde:

CCNA1:  je vážený priemer bodov získaných z testu CCNA1 Final Exam .

CCNA2:  je vážený priemer bodov získaných testu CCNA2 Final Exam test + Skills CCNA2 test + písomno/ústna skúška. Úlohy riešené v Skills CCNA2 teste obsahujú problémy z CCNA1 aj CCNA2.

Body           Známka 

90 -          A - Výborne
85 -          B - Veľmi dobre
80 -          C - Dobre
75 -          D - Uspokojivo
70 -          E - Dostatočne

BN04 - Počítačové siete 2

Podmienky
ku skúške

 CCNA3

- všetky priebežné testy z CCNA3 sú voliteľné (váha každého priebežného testu na celkovom skóre za CCNA1 je tak 0%. Avšak testy sú spustené, študent ich vykonáva iba v svojom záujme a dobrovoľne.

- úspešne absolvovaný CCNA3 Final Exam test nad skóre 80% (váha 100% na celkovej úspešnosti CCNA3).

 - test CCNA3 Final Exam absolvovať v 6. (7.) týždni zimného semestra, termín sa upresní počas semestra. Povolená je len jedna oprava.

CCNA3 Skills Exam sa nerobí. 

CCNA4

- všetky priebežné testy z CCNA4 sú voliteľné (váha každého priebežného testu na celkovom skóre za CCNA1 je tak 0%. Avšak testy sú spustené, študent ich vykonáva iba v svojom záujme a dobrovoľne.

Ďalej :

oprava + neúčasť <= 3*)

Pozn.: *) Vzorec znamená, že počet opravovaných final testov (skóre <=80%) plus počet neúčastí na cvičení musí byť menší ako 3.

 

Pozn2.: Po na prvýkrát úspešnom zvládnutí CCNA4 Final Exam-u nad 75% je možné získať zľavu až 70% na vykonanie CCNA skúšky (certifikátu) v niektorom zo slovenských certifikačných centier (tzv. Voucher).

Skúška

- úspešne absolvovaný teoretický CCNA4 Final Exam test nad skóre 80% (váha30%). 

- úspešne absolvovanú praktickú skúšku (CCNA4 Skills Test(váha 40%). Zadanie praktickej úlohy obsahuje náplň semestrov CCNA3 a CCNA4.

-  písomno / ústna skúška s otvorenymi otázkami (váha 30%).

Hodnotenie:

Predmet BN04 Počítačové siete 2 obsahuje dva semestre NetAcad programu (CCNA3 + CCNA4). Z uvedeného dôvodu sa na výslednej známke zapisovanej do indexu podieľajú výsledky z oboch semestrov CCNA3 a CCNA4, ako ich poskytuje LMS systém Cisco. Pre výpočet celkovej známky sa použije nasledujúca formula:

0,25*CCNA3 + 0,75*CCNA4 

kde:

CCNA3:  je vážený priemer bodov získaných z testu CCNA3 Final Exam test.

CCNA4:  je vážený priemer bodov získaných z testu CCNA4 Final Exam test + Skills CCNA4 test. Úlohy riešené v Skills CCNA4 teste obsahujú problémy z CCNA3 aj CCNA4.

Body           Známka 

90 -          A - Výborne
85 -          B - Veľmi dobre
80 -          C - Dobre
75 -          D - Uspokojivo
70 -          E - Dostatočne

 Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikátypotvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

 

Študenti iných LCNA/RCNA akadémií. 

RCNA / LCNA v Žiline uznáva absolventom iných RCNA/LCNA akadémií (prichádzajúcich z SŠ, VŠ) absolvovanie jednotlivých semestrov NetAcad programu na základe predloženia aktuálneho a platného certifikátu o absolvovani daných semestrov .

Keďže predmety BN03 Počítačové siete 1 a BN04 Počítačové siete 2 implementujú vždy dva semestre NetAcad programu, je možné absolventom NetAcad programu získať zápočet a skúšku z týchto predmetov. Na získanie zápočtu a skúšky z daného predmetu je potrebné mať absolvované vždy tie NetAcad kurzy (semestre), z ktorých je tvorený daný predmet. Len na základe tejto podmienky je potom možné považovať odpovedajúce predmety  BN03 Počítačové siete 1, resp. BN04 Počítačové siete 2 za absolvované. Predmety je potom možné spätne zapísať do indexu a uznať.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
 

Z našich portálov

Go to top