Laboratória
Naše laborátória sú dobre vybavené hardvérom.
Vzdelávaj sa!
Každoročne pripravujeme Letné sieťové tábory CCNA/CCNP
Zabávaj sa a súťaž!
Zapoj sa do súťaží Netacad games a porovnaj svoje vedomosti!
Naši ľudia
Naši inštruktori sú vysoko akceptovaní profesionáli.
Akadémiou sme už 15rokov
Máme za sebou dlhú a úspešnú históriu.
Naši ľudia
Naši inštruktori sú oficiálne certifikovaný.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás
Vyučovanie
Učíme na reálnych zariadeniach praktické veci

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 14 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU 26.6.2000 ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143)  v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC)

V súčasnosti ponúkame záujemcom akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí.

PrebudSa2 Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docs Si učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia

Kurz CCNA2 - október 2017 - otvorený

Ovorili sme kurz CCNA 2 v 6,0!

2017 - Ján Jurč - 3. miesto v národnom kole súťaže NAG 2017

V júni 2017 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice konalo národné kolo v poradí už 12. ročníka súťaže Networking Academy Games. Žilinskú sieťovú akadémiu reprezentovali naš študent Ján Jurč v kategórii UNI, v ktorej sa umiestnil na 3.mieste.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému výsledku a želáme veľa úspechov v ďalšej sieťarskej kariére!

Vyhlasovanie NAG 2017

Dňa 25.10.2017 prebehne v rámci Kick off meetingu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vyhlásenie výsledkov súťaže NAG 2017 za účasti Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Náš študent Ján Jurč preberie ocenenie za 3.miesto kategórie UNI suťaže NAG 2017.

Kurz CCNA3 - október 2017 - otvorený

Ovorili sme kurz CCNA 3 v 6,0!

Letný sieťový tábor 2017 - oznam k 2.turnusu

Prosím berte na vedomie, že tento rok v rámci akcie LST 2017 neotvárame žiadne kurzy. Pokiaľ ste študenti FRI kontaktujte Doc. Segeča o možnosti otvoriť kurzy CCNP ROUTE a SWITCH počas akademického roka..
 

Algoryhme by Radia Perlman

Algorhyme

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least-cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.


óRadia Perlman

Letný sieťový tábor 2017 - oznam k 1.turnusu

Predbežná informácia

Oznam k 1. turnusu: turnus sa pre nedostatok záujemcov neotvára. Stále je zatiaľ platný termín turnusu 2, kurzy CCNA môžu byť podľa záujmu CCNA 1 až 4, CCNP môže byť ROUTE alebo SWITCH

 

2. turnus:

  • CCNP ROUTE alebo SWITCH, 4 septermber  - 15 september 2017
  • CCNA1 alebo 2 alwobo 3 alebo 4: termín: 4 septermber - 8 september 2017
    • pozn. po zaplnení prvého termínu je možné otvoriť ďalšie kurzy aj nasledujúci týždeň. Píšte na mail dole.

News and Events - Netacad (Cisco)

Pracovná stáž v spoločnosti Cisco (CIIP 2018-2019)

2017 CiscoLogoSpoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž s názvom Cisco International Internship Program (CIIP), pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, oboznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a spoznať sa so študentmi z celého sveta. Vybraní stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco na reálnych projektoch spolu s inžiniermi, a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu. 

Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, stáž je určená pre všetkých študentov informatiky, počítačového inžinierstva aj manažmentu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, teda aj študenti, ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia. 

Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, znalosť anglického jazyka je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok v termíne August 2018 – Júl 2019

Posledný termín podania prihlášky je 1.12.2017.

Stáže sa v predchádzajúcom ročníku zúčastnili aj dvaja študenti FRI, takže šanca získať stáž je reálna.

Viac informácií nájdete na stránkach: CIIP a Facebook

Prihlášku nájdete na adrese: https://myciip.com/signup/

staz v cisco

 

Packet Tracer 7.1 Now Available

The latest version of Packet Tracer includes updated IOS for existing devices, supports new devices and protocols: CT2504 WLC, 3702 APs, MQTT protocol, and includes a number a bug fixes.  Use the latest version of Packet Tracer in your classroom - visit the Packet Tracer Resource Page.

Ten Reasons You Should Get Cisco CCNA Routing and Switching Certified

Earning a Cisco CCNA Routing and Switching Certification is the best way for you to prepare for a successful career in networking. Which is a great reason all by itself. But there are lots more. So read on, and discover the many advantages of a CCNA Routing and Switching Certification—and the many reasons why you should earn one.

Netacad program oslavuje 20-te výročie

A message to the Networking Academy partners and instructors in celebration of the 20th anniversary. Learn more at: http://cs.co/60508qsWa
 
 

EOL Dates Set for CCNA R&S 5.02 Courses

 

date for the affected courses is 1 Jul 2017 and the last complete date is 30 Jun 2018. 

The four affected CCNA R&S courses are:

  •  Introduction to Networking (ITN)
  • Routing and Switching Essentials (RSE)
  • Scaling Networks (ScaN)
  • Connecting Networks (CN)
 

Pripravujeme otvorenie kurzu ccna1 v6.0 v jesennom termíne.  Aktuálne sú prihlásený dvaja záujemci. Využi možnosť prihlásiť sa vyplnením prihlášky, pri piatich otvárame!

Obsah kurzu: CCNA1, v6, Routing&Switching - Úvod do sietí (Introduction to Networks)

Zapojenie do kurzu: prihláška

Pin It

Akcie

Prieskumy

Pripravujeme sa stať Pearson Vue certifikačné centrum. Mali by ste záujem robiť profesionálne certifikácie u nás v Žiline?

Áno - CCNA - 48.1%
Áno - CCNP - 42.6%
Áno - Linux LPI - 5.6%
Áno - Microsoft - 1.9%
Iné - 1.9%

Celkový počet hlasov: 54

Mali by ste záujem o kurzy Linux-u na našej akadémii?

Áno pre essentials - 40%
Nie pre essentials - 0%
Áno pre introductions - 60%
Nie pre introductions - 0%

Sme Testovacie Centrum

 
Go to top