Laboratória
Naše laborátória sú pre vyučovanie vybavené množstvom požadovaných zariadení.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás
Vzdelávaj a uč sa s nami!
Priprav sa na svoju budúcu kariéru!
CCNA Routing and Switching
Nauč sa základné aj pokročilé koncepty sietí na reálnych zariadeniach s praktickými príkladmi, ktoré rozvíjajú tvoje zručnosti.
Akadémiou sme už 20 rokov!
Netacad Excellence Award
2020 - Marek Moravcik - Expert Level

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 20 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143) v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC).

Akadémia je prevádzkovaná na katedre informačných sietí FRI (sedem inštruktorov) a na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) FEIT (dvaja inštruktori).

V súčasnosti ponúkame akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov, ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí, bezpečnsoti, Linux OS a Internetu vecí (IoT).

PrebudSa2Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docsSi učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia & FRI

DevNet Associate - Martin Kontšek prvým inštruktorom v Žiline

DEVASC Learning BadgeNáš kolega Martin Kontšek úspešne prešiel tréningom na DevNet Associate a stal sa oficiálnym a prvým inštruktorom na našej akadémii. Blahoželáme!

2021 - Maroš Pekár - 3. miesto v národnom kole súťaže NAG 2021

Dňa 21.4.2021 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice konalo národné kolo súťaže NAG - Networking Academy Games. Žilinskú sieťovú akadémiu a fakultu FRI reprezentovali tento rok štyria naši študenti v kategórii UNI. V nej sa náš študent sieťového odboru ASI Bc. Maroš Pekár  umiestnil na 3.mieste a študent 2 ročníka bakalárskeho štúdia Informatika Martin Ščasný na 4.mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov (Oficiálne výsledky).

Všetkým našim študentom, ktorí prejavili ochotu reprezentovať našu fakultu srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére!

2021 - Marin Ščasný - 4. miesto v národnom kole súťaže NAG 2021

Dňa 21.4.2021 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice konalo národné kolo súťaže NAG - Networking Academy Games. Žilinskú sieťovú akadémiu a fakultu FRI reprezentovali tento rok štyria naši študenti v kategórii UNI. V nej sa náš študent sieťového odboru ASI Bc. Maroš Pekár umiestnil na 3.mieste a študent 2 ročníka bakalárskeho štúdia Informatika Martin Ščasný na 4.mieste kategórie UNI pre vysokoškolákov (Oficiálne výsledky).

Všetkým našim študentom, ktorí prejavili ochotu reprezentovať našu fakultu srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa úspechov v ďalšej kariére!

DARUJTE 2% Z ASIGNAČNEJ DANE NA ALUMNI FRI A PODPORTE NAŠU KATEDRU

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť darovať našej katedre KIS na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 2% z asignačnej dane prostredníctvom občianskeho združenia ALUMNI FRI. Ak sa rozhodnete darovať finančné prostriedky z odvedenej dane za zdaňovacie obdobie 2020 prijímateľovi ALUMNI FRI, postup je uvedený v linkách.

O programe Cisco akadémií a fakulte FRI na rádiu Regina Stred

Žilinská univerzita pripravuje študentov do praxe cez atraktívny vzdelávací program  severoamerickej firmy, ktorá je v súčasnosti technologickým lídrom a garantuje obsah programu. Cisco akadémia (čítaj cisko) ponúka moderné metódy vyučovania. o ktorých sa Zuzana Rojíková rozprávala s docentom Pavlom Segečom z Fakulty riadenia a informatiky.

Celý rozhovor bude odvysielaný v stredu 16.12. medzi 11:00 – 13:00 Rádio Slovensko (čas záleží od vývoja situácie na Slovensku).

Pripravujeme sa na online vyučovanie s HW

 CAB HD8 KIT lg 70672.1555349756Naša Cisco akadémia konečne získala 16 portové Cisco RAS riešenie na remote prístup k naším zariadeniam známe ako chobotnička, čim môžeme začať poskytovať vyučovanie aj na diaľku. Máme z toho radosť !

Stredoškolskí učitelia majú možnosť pridať sa k silnej komunite „sieťarov.“ Príležitosť ponúka platforma projektu IT Akadémia

 

Platforma „Sieťové fórum“ združuje učiteľov stredných škôl vyučujúcich alebo zaoberajúcich sa problematikou počítačových sietí. Jej podstatou je zdieľať skúsenosti s výučbou a inovatívne pristupovať k vzdelávaniu študentov v tomto odbore.

„Sieťové fórum“, ako platforma stredoškolských pedagógov - informatikov pre oblasť vzdelávania v sieťových technológiách vznikla začiatkom roka 2020.  Ide o iniciatívu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), ako jedného z partnerov národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.  

Členovia platformy sú vysoko aktívni už od jej založenia. Pracujú na výmene cenných skúseností. Snažia sa aktualizovať metodiky vytvorené pre problematiku sieťových technológií, ktoré vznikli v rámci národného projektu a zavádzať ich do stredoškolskej výučby.  

„Jedným z hlavných cieľov platformy 'Sieťové fórum' je aj výchova špičkových odborníkov na sieťové technológie. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ponúka nový unikátny bakalársky študijný program Informačné a sieťové technológie. Program bol vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe. Vďaka tomu je silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie

Čítaj viac ...

News and Events - Netacad (Cisco)

New JavaScript Course at NetAcad

The new JavaScript Essentials 1 (JSE) course just released! This course is aligned to the JSE: Certified Entry-Level JavaScript Programmer certification. The course is offered in partnership with the JavaScript Institute through OpenEDG.  

 JavaScript Essentials 1 (JSE) introduces the basics of programming using the JavaScript language, a popular language for creating interactive web and mobile apps. This course covers general computer programming concepts and techniques. Learners will practice designing, writing, and running their own programs. No prior programming knowledge is required. 

JavaScript Essentials 1 (JSE) can be accessed online at NetAcad.com and is available self-paced and instructor-led. No special equipment or system requirements are needed. 

   

Learn More:   

New Cloud Security Course

In partnership with Cloud Security Alliance (CSA),  a new, online Cloud Security course is added to our portfolio. Designed to provide in-depth cloud computing knowledge in approximately 35 hours. Available in English.

New course aligns with the Certificate of Cloud Security Knowledge (CSSK). Widely recognized as the standard of expertise for cloud security, it provides a vendor-neutral understanding of how to secure data in the cloud.

Learn more >>

Platform Updates - Be Prepared (LMS Canvas EOL Policies)

Policies Concerning Canvas End of Life (EOL)

As you know, the EOL for the platform’s legacy LMSCanvas, is 17 September 2021After this date, it will not be possible for instructors or students to access courses in the legacy LMS. This means it will be impossible to take exams, retrievecustomizations, update grades, or download gradebooks fromthe legacy LMS.  Because of the EOL finality for the legacy LMS, Cisco Networking Academy has adopted the following policies.

 
Completing Canvas Courses
 •  
 • Students must complete any save any in-progress Convas courses by 31 July 2021.
 • No exceptions will be granted.
 •  

If students are unable to finish by this date, instructors should enroll them in a new course created in the new LMS with a later class end-date.

Retrieving Customizations from Canvas Courses
 • Instructors must retrieve and save any customizations made to their Canvas courses before they are archived
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021. 

Course customizations include specialized resources such as PDFs, videos and presentations that instructors may have added to your courses. It also includes any custom question banks, assessments and assignments that instructors have developed over the years.   See information for Importing Question Banks and Sharing Customizations.

Updating Grades in Canvas Courses
 • Instructors must finalize grades and mark students complete in Canvas courses before they are archived.
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021.

Downloading Gradebooks from Canvas Courses
 • Instructors must download a copy of their gradebook from Canvas courses before they are archived
 • No exceptions will be granted after Canvas is removed from the platform on 17 September 2021.

Following this policy allows instructors to retain a copy of the gradebook for their records long after the legacy LMS is removed from the platform. 

Asa best practice, instructors should not rely on either the old or new LMS as a storage system.This is becauseinstructors lose access to courses on the platform’s LMS when they are archived.

No one will be able to access courses on the old LMS after Canvas is removed from the platform.For this reason, it is critical that instructors follow all these policies before their courses are archived.

Fortune will favor the prepared and there will be nothing the Cisco Networking Academy can do to help the unprepared. Fortunately, simply following these policies is all it takes to BE PREPARED!

Súťaž Networking Academy Games 2021

Vážení študenti programu NetAcad,

ASC TUKE v spolupráci s ASC CEELABS a ALEF DISTRIBUTION pripravili aj tento rok  súťaž Networking Academy Games 2021. Súťaž je organizovaná pod hlavičkou projektu IT akadémie a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu. V prípade, že si študent FRI a máš záujem sa zapojiť a pokračovať v tradícií dobrých výsledkov našej fakulty v tejto súťaži, kontaktuj svojho učiteľa zo sieťových predmetov alebo vedúceho KIS. Ak si študent SŠ, zapoj sa tiež, výsledok do tretieho miesta ti umožní dostať sa na našu fakultu bez prijímacích skúšok.

Three Racers, Three Dreams

Don't miss the race. Networking Academy provides the wheels and 3 students put their big dreams of a CCNA certification on the line. Who will complete theirs first?

Watch Race

Making Things Happen

Cisco Networking Academy reached 2.3M students globally in FY20! Learn more about our program accomplishments in the 2020 CSR Impact Report.

Click here

Cisco DevNet for Education and Industry

Join us for a Cisco Networking Academy virtual event!
DevnetThe network is facing its biggest transformation yet. As networks become programmable and software- defined, IT teams need professionals who can connect network engineering, software development and cybersecurity to create integrated, secure, and automated infrastructures to pave the way for new innovations. How can we prepare students for these jobs of tomorrow?
The Cisco Networking Academy and DevNet invites you to a special virtual Event addressing the new and exciting topic of the DevNet Associate Certification, Cisco Networking Academy offering and the demand for talent in the field of Infrastructure Automation.
The Agenda includes:
 • View on the Emerging Technologies
 • Talent demand in the Industry
 • Future of Networking & DevNet Certification
 • NetAcad offering – DevNet Associate course
 • ..and more
Cisco Networking Academy Provides
 • High-quality courses, learning tools, education platform and teaching resources-all licensed free of charge
 • Discounts on equipment and certification exams
 • Instructor training support communities, professional development
 • Online simulations, games, quizzes, and assessments

Self-paced Networking Essentials Now Available!

New Networking Academy Networking Essentials Self-paced Course

The newly enhanced Networking Essentials 2.0 English course just launched – now designed for self-paced study. Guide your students through the self-paced course or use it for a flipped classroom approach.  

This refreshed 70-hour course teaches students networking based on environments they may encounter in daily life, including small office and home office networking. It provides engaging videos in a self-paced learning environment using Cisco Packet Tracer simulation and interactive activities, while using their own home devices. ​ Networking Essentials is a great overview course for developers, data scientists, cybersecurity specialists, or other professionals looking to broaden networking knowledge, or it is an excellent launching point for students pursuing a variety of career pathways – from cybersecurity to software development to business and more

Aktuálne pripravujeme otvorenie kurzu úrovne CCNP (Switch), na ktorý sú už.prihlásený cca ôsmy záujemcovia. 

Ak máš záujem, prihlás sa na kurz vyplnením prihlášky, počet miest je obmedzený na max. 12. Predpoklad začiatku kurzu je koncom marca 2021. Predpokladaný lektori Segeč/Moravčík.

Zapojenie do kurzu: prihláška

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o
 Refoma 2018
 

Z našich portálov

Go to top