Náš študent Michal Kopera získal 2. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006 v kategorii B2 (súťaž jednotlivcov - vysokoškolákov).

Pin It
Go to top