Náš študent Andrej Krivulčík získal 1. miesto v medzinárodnom kole súťaže Cisco Olymp 2007 kategórie UNI spomedzi 22 súťažiacich zo Slovenska, Nemecka, Ukrajiny a Rumunska.

Pin It
Go to top