Náš študent Vincent Vlk (EF) získal 2. miesto v medzinárodnom kole súťaže NAG 2010 kategórie PT spomedzi súťažiacich z krajín Strednej a Východnej Európy.

Pin It
Go to top