Náš lektor Peter Palúch sa 10. novembra 2010 zaradil do elitnej skupiny sieťových špecialistov s titulom Cisco Designated VIP, ktorí boli ocenení spoločnosťou Cisco za dlhodobú vysokú úroveň spolupráce a podpory na diskusnom fóre Cisco Support Community. Ocenenie je o to významnejšie, že kategória Cisco Designated VIP bola oficiálne uvedená práve 10. novembra 2010, a Peter je teda držiteľom titulu Cisco Designated VIP od samotného začiatku jeho existencie.

Skupinu Cisco Designated VIP tvorí v súčasnosti 26 sieťových špecialistov z celého sveta. Za nominácie do tejto skupiny vrátane definitívneho výberu ocenených expertov sú zodpovední zástupcovia spoločnosti Cisco. Pri výbere nominácií sa berú do úvahy najmä technické znalosti nominantov, počet a kvalita ich príspevkov a ohlasy na ne. Členovia skupiny Cisco Designated VIP získavajú okrem oficiálneho titulu i možnosť užšej spolupráce so zamestnancami a špecialistami spoločnosti Cisco prostredníctvom pravidelných virtuálnych stretnutí organizovaných osobitne pre tento účel.

Cisco Support Community je otvorené verejné komunitné fórum, na ktorom si jeho členovia vymieňajú profesionálne skúsenosti z oblasti komunikačných sietí, riešia problémy a prehlbujú si svoje znalosti. Toto fórum patrí svojou kvalitou a úrovňou diskusií, ako aj náročnosťou diskutovaných tém medzi najlepšie komunitné fóra svojho druhu.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top