Náš kolega Peter Palúch dňa 27. Mája 2011 získal prvé miesto v kategórií CCNP specialist udeľovaný inštruktorom programu Netacad v regióne CEE a RCISU (Central and Eastern Europe a Russia CIS). Peter získal aj miesto v skupine inštruktorov Best of the Nations.

Hodnotilo sa v kategóriách:

 • IT Essentials Specialist,
 • CCNA Specialist,
 • CCNA Security Specialist,
 • CCNP Specialist,
 • Master of Networking
 • For the community.

Inštruktori boli hodnotení na základe:

 • počtu študentských a inštruktorských tried v NetAcade v jednotlivých semestroch CCNA, CCNP, CCNA Security,
 • počtu vyškolených inštruktorov v semestroch CCNA, CCNP, CCNA Security,
 • priemyselných a akademických certifikácií (CCNA, CCNA CCAI, CCNP, CCNP CCAI, Security, CCAI Security,
 • aktivít v príprave študentov na rôzne súťaže či priemyselnú skúšku,
 • aktivity na iPortále,
 • podieľaní sa na profesionálnom rozvoji inštruktorskej komunity (webináre, nové aktivity).

Petrovi srdečne blahoželáme!

instructor-recognition-tablo2011

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top