Lektor žilinského ITC Peter Palúch, držiteľ titulu Cisco Designated VIP 2011 WAN & LAN Switching and Routing, je ocenený týmto titulom i pre rok 2012, a to opäť v dvoch sekciách: WAN a LAN. Peter je držiteľom tohto titulu nepretržite od 10. novembra 2010, kedy bola kategória ocenení Designated VIP oficiálne zavedená.

Titul Cisco Designated VIP sa každoročne udeľuje sieťovým špecialistom pôsobiacim na diskusnom fóreCisco Support Community za dlhodobú vysokú úroveň spolupráce a podpory. V súčasnosti je titulom Designated VIP ocenených 24 sieťových odborníkov, z toho len 7 v dvoch alebo viacerých sekciách. Za nominácie na tento titul vrátane definitívneho výberu ocenených expertov sú zodpovední zástupcovia spoločnosti Cisco. Pri výbere nominácií sa berú do úvahy najmä technické znalosti nominantov, počet a kvalita ich príspevkov a ohlasy na ne.

Cisco Support Community je otvorené verejné komunitné fórum, na ktorom si jeho členovia vymieňajú profesionálne skúsenosti z oblasti komunikačných sietí, riešia problémy a prehlbujú si svoje znalosti. Toto fórum patrí svojou kvalitou a úrovňou diskusií, ako aj náročnosťou diskutovaných tém medzi najlepšie komunitné fóra svojho druhu.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top