Lektor žilinského ITC Ing. Peter Palúch, PhD. je opäť po rokoch 2011 a 2012 do tretice ocenený titulom Cisco Designated VIP 2013 WAN & LAN Switching and Routing. Peter je držiteľom tohto titulu nepretržite od 10. novembra 2010, kedy bola kategória ocenení Designated VIP oficiálne zavedená.

Titul Cisco Designated VIP sa každoročne udeľuje sieťovým špecialistom pôsobiacim na diskusnom fóre Cisco Support Community za dlhodobú vysokú úroveň spolupráce a podpory. V roku 2013 bolo titulom Designated VIP ocenených 26 sieťových odborníkov. Za nominácie na tento titul vrátane definitívneho výberu ocenených expertov sú zodpovední zástupcovia spoločnosti Cisco. Pri výbere nominácií sa berú do úvahy najmä technické znalosti nominantov, počet a kvalita ich príspevkov a ohlasy na ne.

Cisco Support Community je otvorené verejné komunitné fórum, na ktorom si jeho členovia vymieňajú profesionálne skúsenosti z oblasti komunikačných sietí, riešia problémy a prehlbujú si svoje znalosti. Toto fórum patrí svojou kvalitou a úrovňou diskusií, ako aj náročnosťou diskutovaných tém medzi najlepšie komunitné fóra svojho druhu.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top