Lektor žilinského ITC&CNA Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. bol ocenený titulom Instructor Excellence Advanced. Táto cena je ocenením jeho participácie na programe NetAcad a dosiahnutých výsledkov v nasledujúcich oblastiach:

  • Účasť v inštruktorských on-line komunitách.
  • Počet dokončených kurzov u študentov (podpora profesijného rozvoja).
  • Zohľadňovanie potrieb študentov.
  • Výkony a dosiahnuté výsledky študentov.
  • Využivanie zdrojov.

Podmienky ocenenia spĺňa len cca 25% inštruktorov Cisco NetAcad programu.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top