2008

ImageImageV letných mesiacoch sme pre vás pripravili možnosť zúčastniť sa Letného sieťového tábora so zameraním na štúdium sietí v rozsahu CCNP kurzov. Zúčastnite sa a príďte si zvýšiť svoju odbornosť v oblasti počítačových sietí!

Letný sieťový tábor bude prebiehať v dvoch turnusoch: 

1. turnus (7. - 19. júla 2008):

CCNP1 (Advanced Routing): 7.  - 19. júl v B303, vedúci Ing. Škvarek, trvanie: 2 týždne
CCNP3 (Multilayer Switching): 7.  - 12. júl v B301, vedúci Ing. Palúch, trvanie: 1 týždeň
CCNP2 (Secure Converged Networks): 14. - 19. júl v B301, vedúci Ing. Palúch, trvanie: 1 týždeň

Prvý turnus bude prebiehať paralelne v učebniach B301 a B303. V učebni B301 budú prebiehať za sebou kurzy CCNP3 a CCNP2, každý v trvaní jedného týždňa. Súčasne bude v učebni B303 počas oboch týždňov prebiehať kurz CCNP1.

2. turnus (1. - 13. septembra 2008):

CCNP1 (Advanced Routing): 1. - 13. september v B303, vedúci Ing. Škvarek, trvanie: 2 týždne
CCNP3 (Multilayer Switching): 1. - 6.  september v B301, vedúci Ing. Palúch a Ing. Segeč, trvanie: 1 týždeň
CCNP2
 (Secure Converged Networks): 8. - 13. september v B301, vedúci Ing. Palúch, trvanie: 1 týždeň

Druhý turnus bude organizovaný rovnakým spôsobom ako prvý turnus.

Kurz CCNP4 si vyžaduje znalosť predchádzajúcich troch CCNP semestrov, preto sme ho predbežne do programu kurzov na toto leto nezaradili. Plánujeme ho poriadať v období zimných prázdnin. Napriek tomu sme v prípade mimoriadneho záujmu o tento kurz ochotní uvažovať o jeho usporiadaní aj v termíne tohto leta.

Detailnejšie informácie o náplni jednotlivých kurzov v rámci turnusov nájdete v harmonograme výučby.

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti:

  • aktívny používateľský účet na Cisco Networking Academy Connection (študent sieťového programu NetAcad)
  • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo
  • platný CCNA certifikát

Absolútne nevyhnutným predpokladom účasti je, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNP triedy. Na štúdium materiálov je preto potrebné využiť práve časový priestor medzi uzávierkou prihlášok a začiatkom kurzu. Hoci sa počas kurzov bude venovať priestor aj teoretickej príprave, primárnou náplňou kurzu sú praktické cvičenia.

Kapacita:

  • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz

Podmienky otvorenia kurzu:

  • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK):

  • Kurz CCNP1 pre akademických záujemcov: 6 000,- Sk (199,16 EUR)
  • Kurz CCNP2 pre akademických záujemcov: 5 000,- Sk (165,97 EUR)
  • Kurz CCNP3 pre akademických záujemcov: 5 000,- Sk (165,97 EUR)

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu. V súčasnosti hľadáme možnosti, ako pre účastníkov čo najvýhodnejšie zabezpečiť možnosti pre ubytovanie a stravovanie. Aktuálne informácie zverejníme hneď, ako budú k dispozícii.

Go to top