2009

ImageImageV letných mesiacoch sme pre vás opäť pripravili možnosť zúčastniť sa Letného sieťového tábora so zameraním na štúdium sietí v rozsahu CCNA a CCNP kurzov. Zúčastnite sa a príďte si zvýšiť svoju odbornosť v oblasti počítačových sietí!

Letný sieťový tábor bude prebiehať v dvoch turnusoch: 

1. turnus (29. 6. - 19. 7. 2009):

CCNA1 (Základy sieťových technológií - Network Fundamentals) alebo iný CCNA kurz podľa záujmu: 29. 6. - 3. 7. 2009 v RB303, trvanie: 1 týždeň

CCNP1 (Advanced Routing): 6.  - 18. júl v B303, trvanie: 2 týždne
CCNP3 (Multilayer Switching): 6.  - 11. júl v B301, trvanie: 1 týždeň
CCNP2 (Secure Converged Networks): 13. - 18. júl v B301, trvanie: 1 týždeň

Prvý turnus bude prebiehať paralelne v učebniach B301 a B303. V učebni B301 budú prebiehať za sebou kurzy CCNP3 a CCNP2, každý v trvaní jedného týždňa. Súčasne bude v učebni B303 počas oboch týždňov prebiehať kurz CCNP1.

2. turnus (31. 8. - 19. 9. 2009):

CCNA2 (Smerovacie protokoly a koncepty - Routing Protocols and Concepts) alebo iný CCNA kurz podľa záujmu: 31. 8. - 4. 9. 2009 v RB303, trvanie: 1 týždeň

CCNP1 (Advanced Routing): 7. - 19. september v B303, trvanie: 2 týždne
CCNP3 (Multilayer Switching): 7. - 12. september v B301, trvanie: 1 týždeň
CCNP4
 (Optimizing Converged Networks): 14. - 19. september v B301, trvanie: 1 týždeň

Druhý turnus bude organizovaný rovnakým spôsobom ako prvý turnus.

Detailnejšie informácie o náplni jednotlivých kurzov v rámci turnusov nájdete v harmonograme výučby.

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti CCNP kurzov:

  • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo
  • platný CCNA certifikát

Absolútne nevyhnutným predpokladom účasti je, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA resp. CCNP triedy. Na štúdium materiálov je preto potrebné využiť práve časový priestor medzi uzávierkou prihlášok a začiatkom kurzu. Hoci sa počas kurzov bude venovať priestor aj teoretickej príprave, primárnou náplňou kurzu sú praktické cvičenia.

Kapacita:

  • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

  • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK):

  • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  116 EUR (3 494,62 SKK)
  • Kurz CCNP1 pre akademických záujemcov: 200 EUR (6 025,52 SKK)
  • Kurz CCNP2 pre akademických záujemcov: 166 EUR (5 000,92 SKK)
  • Kurz CCNP3 pre akademických záujemcov: 166 EUR (5 000,92 SKK)
  • Kurz CCNP4 pre akademických záujemcov: 166 EUR (5 000,92 SKK)

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu. V súčasnosti hľadáme možnosti, ako pre účastníkov čo najvýhodnejšie zabezpečiť možnosti pre ubytovanie a stravovanie. Aktuálne informácie zverejníme hneď, ako budú k dispozícii.

Go to top