2010

K 22. júnu 2010 evidujeme na Letný sieťový tábor 2010 tieto počty prihlásených účastníkov:

1. turnus: 

CCNA1, 28. 6. - 2. 7.: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP2, 28. 6. - 3. 7.: 7 účastníkov (kurz bude otvorený)
CCNP3, 5. - 10. 7.: 5 účastníkov (kurz bude otvorený)

2. turnus:

CCNA2, 30. 8. - 3. 9.: 0 účastníkov (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP4, 30. 8. - 4. 9.: 0 účastníkov (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP1, 6. - 17. 9.: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP3, 13. - 18. 9.: 7 účastníkov (kurz bude otvorený)

Každý z uvedených kurzov sa otvára pri záujme minimálne 5 účastníkov. Maximálna kapacita každého kurzu je 8 účastníkov.

Go to top