Pre nadšencov sieťových technológií podobne ako v predchádzajúcich rokoch pripravujeme počas tohtoročných letných mesiacov už štvrtý ročník Letného sieťového tábora na Žilinskej univerzite. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje „sieťové obzory“ či uvažujú o priemyselných sieťových certifikáciách.

Čítajte ďalej!

Letný sieťový tábor bude tradične prebiehať v dvoch turnusoch.

1. turnus: 20. jún - 8. júl 2011

 Kurz  Dátum a trvanie
Lektor 
 CCNA1   20. 6. - 24.6., 5dni / 8hodín, RB303  Milan Kubina
 CCNP: SWITCH  27. 6. - 1. 7., 5dni / 8hodín, RB301  Pavel Segeč
 CCNP: ROUTE  27. 6. - 8. 7., 9dní / 8hodín, RB303  Peter Palúch

 

 

 

 

2. turnus: 5. - 23. september 2011

 Kurz  Dátum a trvanie
Lektor 
 CCNA2   12.9. - 16.9., 5 dni / 8hodín, RB303  Milan Kubina
 CCNP: SWITCH  5. 9. - 9. 9., 5dni / 8hodín, RB301  Peter Palúch
 CCNP: ROUTE  5.9. - 15. 9., 9dní / 8hodín, RB303  Pavel Segeč
 CCNP: TSHOOT  19.9. - 23.9., 5 dní / 8hodín, RB301  Peter Palúch

 

 

 

 

 

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti na CCNP kurzoch:

  • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo

  • platný CCNA certifikát

  • TSHOOT kurz je možné absolvovať iba po úspešnom zvládnutí kurzov CCNP ROUTE a SWITCH

Je mimoriadne žiaduce, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA resp. CCNP triedy. Je preto potrebné potvrdiť svoju účasť na kurze čo najskôr.

Kapacita: 

  • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

  • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky:

  • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  115 EUR

  • Kurz CCNP ROUTE pre akademických záujemcov: 200 EUR

  • Kurz CCNP SWITCH pre akademických záujemcov: 170 EUR

  • Kurz CCNP TSHOOT pre akademických záujemcov: 200 EUR

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu.

Pin It
Go to top