K 19. aprílu 2011 evidujeme na Letný sieťový tábor 2011 zatiaľ tieto následovné počty prihlásených účastníkov:

1. turnus: 

CCNA1: 4 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP-ROUTE: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP-SWITCH: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)

2. turnus:

CCNA2: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP-ROUTE: 3 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP-SWITCH: 4 účastníci (čaká sa na ďalších účastníkov)
CCNP-TSHOOT: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený)

 

Každý z uvedených kurzov sa otvára pri záujme minimálne 5 účastníkov. Maximálna kapacita každého kurzu je 10 účastníkov.

Pin It
Go to top