2013

K 31. júlu 2013 evidujeme na Letný sieťový tábor 2013 tieto priebežné počty prihlásených účastníkov:

2. turnus:

 • CCNA3: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNA4: 7 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNP ROUTE: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNP SWITCH: 3 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené - záujemcov prosíme o urýchlené prihlásenie na lst [zavináč] kis [bodka] fri [bodka] uniza [bodka] sk)
 • CCNP TSHOOT: 7 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)

K 17. júnu 2013 evidujeme na Letný sieťový tábor 2013 tieto priebežné počty prihlásených účastníkov:

1. turnus:

 • CCNA1: 3 účastníci (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNA2: 6 účastníci (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNP-ROUTE: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
 • CCNP-SWITCH: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)

 

2. turnus:

 • CCNA3: 3 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
 • CCNA4: 3 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
 • CCNP-ROUTE: 4 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
 • CCNP-SWITCH: 2 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
 • CCNP-TSHOOT: 4 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)

S potešením si dovoľujeme oznámiť termíny jednotlivých kurzov konaných pod hlavičkou Letného sieťového tábora 2013 na žilinskej Cisco sieťovej akadémii. Zároveň prosíme záujemcov o včasné nahlásenie záujmu.

1. turnus: 24. jún - 16. júl 2013

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA1  24.6. - 28.6., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNA2  1.7. - 5.7., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: ROUTE  24.6. - 5.7., 10 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: SWITCH  8.7. - 16.7., 7 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

 

2. turnus: 26. august - 20. september 2013

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA3

26.8. - 31.8., 5 dní / 8 hodín, RB301

 CCNA4 9.9. - 13.9., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: SWITCH 2.9. - 10. 9., 7 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: ROUTE 26.8. - 6. 9., 10 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: TSHOOT 11. 9. - 19. 9., 8 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

 

 

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti na CCNP kurzoch:

 • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo

 • platný CCNA certifikát

 • TSHOOT kurz je možné absolvovať iba po úspešnom zvládnutí kurzov CCNP ROUTE a SWITCH

 • Kurz TSHOOT z organizačných dôvodov začína v stredu 11. septembra 2013, ostatné kurzy začínajú vždy v pondelok

Je mimoriadne žiaduce, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA resp. CCNP triedy. Je preto potrebné potvrdiť svoju účasť na kurze čo najskôr.

Kapacita:

 • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

 • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky:

 • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  115 EUR

 • Kurz CCNP ROUTE pre akademických záujemcov: 200 EUR

 • Kurz CCNP SWITCH pre akademických záujemcov: 170 EUR

 • Kurz CCNP TSHOOT pre akademických záujemcov: 200 EUR

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl v SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu.

Aj tento rok pripravujeme pre nadšencov sieťových technológií počas letných mesiacov roka 2013už šiesty ročník Letného sieťového tábora na Žilinskej univerzite. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje „sieťové obzory“ alebo uvažujú o priemyselných sieťových certifikáciách stupňa professional ako aj associate.

Termíny Letného sieťového tábora budú upresnené. Za účelom lepšieho plánovania tried daných kurzov prosím indikovať záujem v ankete vpraco na stránke. Predpokladáme a budeme sa snažiť zachovať termíny podobné tým v LST 2012.

1. turnus: prelom jún - júl 2013 

2. turnus: prelom august - september 2013

Go to top