S potešením si dovoľujeme oznámiť termíny jednotlivých kurzov konaných pod hlavičkou Letného sieťového tábora 2013 na žilinskej Cisco sieťovej akadémii. Zároveň prosíme záujemcov o včasné nahlásenie záujmu.

1. turnus: 24. jún - 16. júl 2013

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA1  24.6. - 28.6., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNA2  1.7. - 5.7., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: ROUTE  24.6. - 5.7., 10 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: SWITCH  8.7. - 16.7., 7 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

 

2. turnus: 26. august - 20. september 2013

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA3

26.8. - 31.8., 5 dní / 8 hodín, RB301

 CCNA4 9.9. - 13.9., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: SWITCH 2.9. - 10. 9., 7 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: ROUTE 26.8. - 6. 9., 10 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: TSHOOT 11. 9. - 19. 9., 8 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

 

 

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti na CCNP kurzoch:

  • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo

  • platný CCNA certifikát

  • TSHOOT kurz je možné absolvovať iba po úspešnom zvládnutí kurzov CCNP ROUTE a SWITCH

  • Kurz TSHOOT z organizačných dôvodov začína v stredu 11. septembra 2013, ostatné kurzy začínajú vždy v pondelok

Je mimoriadne žiaduce, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA resp. CCNP triedy. Je preto potrebné potvrdiť svoju účasť na kurze čo najskôr.

Kapacita:

  • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

  • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky:

  • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  115 EUR

  • Kurz CCNP ROUTE pre akademických záujemcov: 200 EUR

  • Kurz CCNP SWITCH pre akademických záujemcov: 170 EUR

  • Kurz CCNP TSHOOT pre akademických záujemcov: 200 EUR

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl v SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu.

Pin It
Go to top