K 17. júnu 2013 evidujeme na Letný sieťový tábor 2013 tieto priebežné počty prihlásených účastníkov:

1. turnus:

  • CCNA1: 3 účastníci (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
  • CCNA2: 6 účastníci (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
  • CCNP-ROUTE: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)
  • CCNP-SWITCH: 6 účastníkov (Kurz bude otvorený, stále je však voľné miesto)

 

2. turnus:

  • CCNA3: 3 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
  • CCNA4: 3 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
  • CCNP-ROUTE: 4 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
  • CCNP-SWITCH: 2 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
  • CCNP-TSHOOT: 4 účastníci (Otvorenie zatiaľ nepotvrdené)
Pin It
Go to top