2014

K 26. augustu 2014 musime definívne konštatovať, že akcia Letný sieťový tábor 2014 sa neotvára.

S potešením si dovoľujeme oznámiť termíny jednotlivých kurzov konaných pod hlavičkou Letného sieťového tábora 2014 na žilinskej Cisco sieťovej akadémii. Zároveň prosíme záujemcov o včasné nahlásenie záujmu.

1. turnus: 23. jún - 9. júl 2014

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA1 v5 (R&S)  23.6. - 27.6., 5 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: ROUTE  23.6. - 4.7., 10 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: SWITCH  30.6. - 9.7., 8 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

2. turnus: 25. august - 19. september 2014

 Kurz  Dátum a trvanie
 CCNA2 v5 (R&S)

8.9. - 12.9., 5 dní / 8 hodín, RB301

 CCNP: SWITCH 2.9. - 10. 9., 7 dní / 8 hodín, RB301
 CCNP: ROUTE 25.8. - 5. 9., 10 dní / 8 hodín, RB303
 CCNP: TSHOOT 11. 9. - 19. 9., 8 dní / 8 hodín, RB301

 

 

 

 

 

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti na CCNP kurzoch:

  • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo

  • platný CCNA certifikát

  • TSHOOT kurz je možné absolvovať iba po úspešnom zvládnutí kurzov CCNP ROUTE a SWITCH

  • Kurz TSHOOT z organizačných dôvodov začína 11. septembra 2014

Je mimoriadne žiaduce, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA resp. CCNP triedy. Je preto potrebné potvrdiť svoju účasť na kurze čo najskôr.

Kapacita:

  • maximálne 8 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

  • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky:

  • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  115 EUR

  • Kurz CCNP ROUTE pre akademických záujemcov: 200 EUR

  • Kurz CCNP SWITCH pre akademických záujemcov: 170 EUR

  • Kurz CCNP TSHOOT pre akademických záujemcov: 200 EUR

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl v SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu.

Aj tento rok pripravujeme pre nadšencov sieťových technológií počas letných mesiacov roka 2014už siedmy ročník Letného sieťového tábora na Žilinskej univerzite. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje „sieťové obzory“ alebo uvažujú o priemyselných sieťových certifikáciách stupňa professional ako aj associate.

Termíny Letného sieťového tábora budú upresnené. Predpokladáme a budeme sa snažiť zachovať termíny podobné tým v LST 2013.

1. turnus: prelom jún - júl 2014 

2. turnus: prelom august - september 2014

Priebežné prihlasovanie na kurzy vykonávajte prosím mailom na  lst [zavináč] kis [bodka] fri [bodka] uniza [bodka] sk.

Go to top