K 26. augustu 2014 musime definívne konštatovať, že akcia Letný sieťový tábor 2014 sa neotvára.

Pin It
Go to top