Predbežná informácia

Oznam k 1. turnusu: turnus sa pre nedostatok záujemcov neotvára. Stále je zatiaľ platný termín turnusu 2, kurzy CCNA môžu byť podľa záujmu CCNA 1 až 4, CCNP môže byť ROUTE alebo SWITCH

 

2. turnus:

 • CCNP ROUTE alebo SWITCH, 4 septermber  - 15 september 2017
 • CCNA1 alebo 2 alwobo 3 alebo 4: termín: 4 septermber - 8 september 2017
  • pozn. po zaplnení prvého termínu je možné otvoriť ďalšie kurzy aj nasledujúci týždeň. Píšte na mail dole.

 

Organizačné info

Prihlasovanie na kurzy:

Podmienky účasti na CCNP kurzoch:

 • preukázateľné úspešné absolvovanie úplného CCNA štúdia, alebo

 • platný CCNA certifikát

 • TSHOOT kurz je možné absolvovať iba po úspešnom zvládnutí kurzov CCNP ROUTE a SWITCH

Je mimoriadne žiaduce, aby každý účastník mal pred začiatkom kurzu preštudované materiály k príslušnému kurzu. K študijným materiálom získava účastník prístup po zaradení do CCNA, resp. CCNP triedy. Je preto potrebné potvrdiť svoju účasť na kurze čo najskôr.

Kapacita:

 • maximálne 10 účastníkov na jeden kurz CCNP, pre CCNA maximálne 10 účastníkov

Podmienky otvorenia kurzu:

 • aspoň 5 účastníkov na kurz

Poplatky:

 • Kurz CCNA pre akademických záujemcov:  115EUR

 • Kurz CCNP ROUTE pre akademických záujemcov: 200 EUR

 • Kurz CCNP SWITCH pre akademických záujemcov: 200 EUR

 • Kurz CCNP TSHOOT pre akademických záujemcov: 200 EUR

Pod akademickými záujemcami sa rozumejú študenti a zamestnanci základných, stredných alebo vysokých škôl v SR.

V cenách kurzov nie sú zahrnuté poplatky za ubytovanie a stravu. Stravu je možné zabezpečiť za poplatok vo fakultnej výdajni obedov.

 

Pin It
Go to top