CCNP, Routing & Switching

Kurzy CCNP predstavujú cez 200 hodín štúdia vedeného inštruktormi. Kurzy su podobne ako CCNA R&S zamerané na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od návrhu (designu) siete a konfigurácie služieb, cez správu až po troubleshooting sieťových prvkov v LAN, WAN, MAN a VLAN sieťach, ale preberaná tematika je náročnejšia, zameraná do hĺbky danej problematiky a teda zameraná na pokročilejších záujemcov.

Študenti sa učia vytvárať zložitejšie sieťové konfigurácie, využívať pokročilé sieťové technológie a získavajú znalosti pre ich diagnostikovanie a odstraňovanie problémov. Po úspešnom ukončení CCNP kurzov sú študenti pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNP™ (Cisco Certified Network Professional). Predpokladá sa, že kurzy CCNP sa budú vyučovať prevažne na vysokých školách.

---

The Cisco CCNP curriculum is designed for students seeking career oriented, enterprise-level networking skills. CCNP helps students develop the skills needed to succeed in ICT-related degree and diploma programs and prepare for the Cisco CCNP certification. It provides a theoretically rich, hands-on learning experience covering advanced routing, switching, and troubleshooting skills. CCNP provides a next step for CCNA Discovery or CCNA Exploration students who want to build on their CCNA-level skill set to further a career in computer networking.

CCNP equips students with the knowledge and skills needed to plan, implement, secure, maintain, and troubleshoot converged enterprise networks. The CCNP curriculum was designed to reflect the job skills and responsibilities that are associated with professional-level job roles such as network engineer, systems engineer, network support engineer, network administrator, network consultant , and system integrator.

The CCNP curriculum consists of three courses: CCNP ROUTE: Implementing IP Routing, CCNP SWITCH: Implementing IP Switching, and CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks.

Poznámka: Kurzy CCNPv6 sú nahrádzané kurzami CCNP verzie 7.1

 

CCNP Routing and Switching

-  

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing v7.1

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) Routing services, RIPv2, RIPng

2) Configuring Enhanced IGRP

3) Configuring Single-area and Multi-area OSPFv2, OSPFv3, OSPF address-families

4) Manipulating routing updates

5) Implementing path control

6) Enterprise networks connectivity

7) Implementing BGP

8) Router and Routing hardening

Rozsah štúdia*)  10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-101 ROUTE - Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

 

CCNP Routing and Switching

-  

Implementing IP switched Networks (CCNPv7.1)

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) LAN characteristics and design

2) Implementing VLANs in Campus, VTP, DTP, Etherchannel

3) Implementing STP protocol family

4) Inter VLAN routing + DHCPv4/v6

5) Implementing High availibility and redundancy (First Hop Redundancy Protocols)

6) Management and monitoring

7) Switching features

Rozsah štúdia*)  8 dni sústredenia á 8 hod. (64hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-115 SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Semester

 CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6.0 

Obsahová náplň

ccnp tshoot v6

Rozsah štúdia*)   10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 

Podmienky Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Go to top