CCNA Security

security 100 1V rámci Cisco školení z oblasti Security ponúkame štandardizovaný kurz CCNA security, v ktorom  získate znalosti potrebné na zabezpečenie sietí za pomoci sieťových prvkov (routerov a switchov), ale aj firewallov Cisco ASA a platformy.

Školenie pripravuje aj na Cisco certifikáciu CCNA Security.

Semester :

CCNA Security / CCNA Bezpečnosť

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky:

Sieťové hrozby, metódy zmierňovania a základy zabezpečenia počítačovej siete. Bezpečný prístup pre administrátora na smerovačoch Cisco. Bezpečný prístup pre administrátora s AAA. Implementácia firewalových technológií na zabezpečenie perimetra siete. Konfigurácia IPS na zmiernenie útokov na siete. Zváženie zabezpečenia LAN siete a implementácia koncových bodov a zabezpečenia na 2. vrstve. Implementácia metód pre zabezpečenie dôveryhodnosti a integrity dát. Implementácia bezpečných virtuálnych privátnych sietí. Vytvorenie a realizácie komplexnej bezpečnostnej politiky vzhľadom na zabezpečenie potrieb organizácie.

In English:

CCNA Security aims to develop an in-depth understanding of network security principles as well as the tools and configurations available. The course covers the following concepts:

 • Protocol sniffers/analyzers
 • TCP/IP and common desktop utilities
 • Cisco IOS® Software
 • Cisco VPN client
 • Packet Tracer
 • Web-based resources

Various types of hands-on labs provide practical experience, including procedural and troubleshooting labs, skills integration challenges, and model building. The curriculum also includes Packet Tracer-based skills integration challenges that build throughout the course and lead to an "exam-like" culminating activity in the last chapter.

Rozsah štúdia*)
Quantity

10 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 40 hod.)

 Ten days of practical labs  for four hours each (together 40)

Podmienky
Prerequisites

Absolvovaný prvý, druhý a tretí semester.

Finished semesters CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4 of v4.0

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program


 

Doplnkové informácie v Angl. jazyku

CCNA Security provides an in-depth, theoretical, and hands-on introduction to network security, in a logical sequence driven by technologies. CCNA Security includes the following features:
 • Students develop an in-depth, theoretical understanding of network security principles as well as the tools and configurations available.
 • The courses emphasize the practical application of skills needed to design, implement, and support network security.
 • Hands-on labs help students develop critical thinking and complex problem-solving skills.
 • Packet Tracer simulation-based learning activities promote the exploration of networking security concepts and allow students to experiment with network behavior and ask “what if” questions.
 • Innovative assessments provide immediate feedback to support the evaluation of knowledge and acquired skills.


 Who Should Enroll Prerequisites 
 • College and university-level students seeking career-oriented, entry-level security specialist skills
 • IT professionals wishing to broaden or add specialized skills to their technology expertise
 • Current CCNA certification holders who wish to build on their CCNA knowledge base
 • CCNA-level networking concepts and skills
 • Basic PC and Internet navigation skills
 • Students can acquire the CCNA-level routing and switching skills needed for success in this course by completing CCNA Discovery or CCNA Exploration

 

 Course Outline

Chapter / Goals

1. Modern Network Security Threats
Explain network threats, mitigation techniques, and the basics of securing a network
2. Securing Network Devices
Secure administrative access on Cisco routers
3. Authentication, Authorization and Accounting
Secure administrative access with AAA
4. Implementing Firewall Technologies
Implement firewall technologies to secure the network perimeter
5. Implementing Intrusion Prevention
Configure IPS to mitigate attacks on the network
6. Securing the Local Area Network
Describe LAN security considerations and implement endpoint and Layer 2 security features
7. Cryptography
Describe methods for implementing data confidentiality and integrity
8. Implementing Virtual Private Networks
Implement secure virtual private networks
9. Putting It All Together
Given the security needs of an enterprise, create and implement a comprehensive security policy

Upon completion of the CCNA Security course, students will be able to perform the following tasks:

 • Describe the security threats facing modern network infrastructures
 • Secure network device access
 • Implement AAA on network devices
 • Mitigate threats to networks using ACLs
 • Implement secure network management and reporting
 • Mitigate common Layer 2 attacks
 • Implement the Cisco IOS firewall feature set
 • Implement the Cisco IOS IPS feature set
 • Implement site-to-site IPSec VPNs
 • Administer effective security policies
Go to top