Routing & Switching

Semester 4:

CCNA4, v6, Routing&Switching - Prepájanie sietí (Connecting Networks)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky:

  --||--

In English:

This course focuses on the WAN technologies and network services required by converged applications in a
complex network. By the end of this course, students will be able to configure PPPoE, GRE, single-homed eBGP,
extended IPv4 and IPv6 ACLs. Students will also develop the knowledge and skills needed to implement a WLAN
in a small-to-medium network. For LANs, students will be able to configure SNMP and Cisco SPAN. Students will
also develop knowledge about QoS and the trends in networking including Cloud, virtualization, and SDN.


Students who complete the Connecting Networks course will be able to perform the following functions:

 • Explain network technologies.
 • Implement access control lists (ACLs) to filter traffic.
 • Configure Ethernet switch ports.
 • Design a small multi-site business network.
 • Select WAN access technologies.
 • Configure a serial interface to enable WAN communication.
 • Configure an Ethernet interface to enable broadband communication given service provider requirements.
 • Implement remote access and site-to-site VPNs.
 • Use monitoring tools and network management protocols to troubleshoot data networks.
 • Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks.
 • Configure initial settings on a network device.
 • Explain how quality of service (QoS) mechanism support network communication requirements.

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for four hours each (together 24)

Podmienky
Prerequisites

Absolvovaný prvý, druhý a tretí semester tej istej verzie

Finished semesters CCNA1, CCNA2, CCNA3 of the same version.

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Semester 3:

CCNA3, v6, Routing&Switching - Škálovanie sietí (Scaling Networks)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky:

 --||--

In English:

This course describes the architecture, components, and operations of routers and switches in larger and more
complex networks. Students learn how to configure routers and switches for advanced functionality. By the end of
this course, students will be able to configure and troubleshoot routers and switches and resolve common issues
with OSPF, EIGRP, and STP in both IPv4 and IPv6 networks. Students will also develop the knowledge and skills
needed to implement a WLAN in a small-to-medium network.

Students who complete the Scaling Networks course will be able to perform the following functions:

 • Determine how a router will forward traffic based on the contents of a routing table.
 • Implement EIGRP.
 • Implement OSPF.
 • Implement VLANs.
 • Implement enhanced switching technologies and first hop redundancy protocols.
 • Design a small multi-site business network

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for four hours each (together 24)

Podmienky
Prerequisites

Absolvovaný prvý a druhý semester tej istej verzie.

Finished semesters CCNA1, CCNA2 of the same version.

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Semester 2:

CCNA2, v6, Routing&Switching - Úvod do smerovania a prepínania (Routing and Switching Essentials)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky:

Kurz pokrýva architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač so základnou funkcionalitou.

Na konci kurzu budú študenti vedieť:

 • Určiť ako smerovač preposiela prevádzku na základe položiek v smerovacej tabuľke.
 • Vysvetliť ako prebieha proces prepínania v malej až stredne veľkej firemnej sieti.
 • Použiť monitorovacie nástroje a sieťové manažmentové protokoly na diagnostiku chýb v dátových sieťach
 • Konfigurovať minitorovacie nástroje dostupné pre malé až stredne veľké firemné siete.
 • Konfigurovať základné nastavenia na sieťovom zariadení.
 • Konfigurovať ethernetové porty prepínača.
 • Implementovať virtuálne siete (VLANs).
 • Implementovať statické smerovanie.
 • Implementovať DHCP na smerovači.
 • Implementovať preklad sieťových adries (NAT). 
 • Implementovať zoznamy na kontrolu prístupu pre filtrovanie prevádzky v sieti (ACLs).

In English: 

Routing and Switching Essentials (RSE) covers the architecture, components, and operations of routers and switches in a small network. Students learn how to configure a router and a switch for basic functionality. 

By the end of the course, students will be able to:

 • Determine how a router will forward traffic based on the contents of a routing table.
 • Explain how switching operates in a small to medium-sized business network.
 • Use monitoring tools and network management protocols to troubleshoot data networks.
 • Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks.
 • Configure initial settings on a network device.
 • Configure Ethernet switch ports.
 • Implement VLANs.
 • Implement static routing.
 • Implement DHCP on a router.
 • Implement network address translation (NAT).
 • Implement access control lists (ACLs) to filter traffic.

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for four hours each (together 24)

Podmienky
Prerequisites

Absolvovaný prvý semester CCNA 1 tej istej verzie.

Finished first semester CCNA1 of the same version.

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Semester 1:

CCNA1, v6, Routing&Switching - Úvod do sietí (Introduction to Networks)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky: 

--||--

In English: 

Introduction to Networks (ITN) covers networking architecture, structure, and functions. The course introduces the principles and structure of IP addressing and the fundamentals of Ethernet concepts, media, and operations to provide a foundation for the curriculum. 

By the end of the course, students will be able to:

 • Explain network technologies.
 • Explain how devices access local and remote network resources.
 • Describe router hardware.
 • Explain how switching operates in a small to medium-sized business network.
 • Design an IP addressing scheme to provide network connectivity for a small to medium-sized business network.
 • Configure initial settings on a network device.
 • Implement basic network connectivity between devices.
 • Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks.

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for 4 hours each (together 24)

Podmienky
Prerequisites

Kurz CCNA1 je prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu.

No prerequisites

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

 

CCNP Routing and Switching

-  

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing v7.1

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) Routing services, RIPv2, RIPng

2) Configuring Enhanced IGRP

3) Configuring Single-area and Multi-area OSPFv2, OSPFv3, OSPF address-families

4) Manipulating routing updates

5) Implementing path control

6) Enterprise networks connectivity

7) Implementing BGP

8) Router and Routing hardening

Rozsah štúdia*)  10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-101 ROUTE - Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

 

CCNP Routing and Switching

-  

Implementing IP switched Networks (CCNPv7.1)

 3.13 ccnprs header
 
Obsahová náplň / Skills

1) LAN characteristics and design

2) Implementing VLANs in Campus, VTP, DTP, Etherchannel

3) Implementing STP protocol family

4) Inter VLAN routing + DHCPv4/v6

5) Implementing High availibility and redundancy (First Hop Redundancy Protocols)

6) Management and monitoring

7) Switching features

Rozsah štúdia*)  8 dni sústredenia á 8 hod. (64hod.) 
Level  Pokročilý / Advanced
Cena  Oficiálny cenník Netacad
Príprava na certifikáciu  300-115 SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
Podmienky  Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Semester

 CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6.0 

Obsahová náplň

ccnp tshoot v6

Rozsah štúdia*)   10 dni sústredenia á 8 hod. (80hod.) 

Podmienky Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát. 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Go to top