Semester

CCNP SWITCH: Implementing IP Switching v6.0

 Obsahová náplň ccnp switch v6
 Rozsah štúdia*) 8 dni sústredenia á 8 hod. (64hod.)
 Podmienky Absolvovaný prvý, druhý, tretí a štvrý semester CCNA stupňa na niektorej z cisco akadémii, alebo platný CCNA certifikát.

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It
Go to top