Prevzatá správa: [svet siti.cz]

Cisco vydalo nový softvérový sieťový simulátor používajúci reálne image IOS smerovačov. Umožňuje navrhovať a testovať siete so smerovačmi vo virtuálnom prostredí pred jch realizáciou.

Odkazy:

Cisco modelling lab - home

Cisco modelling lab - Support community

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top