Prevzatá správa: [svet siti.cz]

Cisco vydalo nový softvérový sieťový simulátor používajúci reálne image IOS smerovačov. Umožňuje navrhovať a testovať siete so smerovačmi vo virtuálnom prostredí pred jch realizáciou.

Odkazy:

Cisco modelling lab - home

Cisco modelling lab - Support community

Pin It
Go to top