ccdp design medNáš kolega Ing. Ivan Dolnák, PhD., z Katedry telekomunikácií a multimédií úspešne zložil CCDP certifikačnú skúšku a stal sa prvým držiteľom tohto certifikátu na našej akadémií. Srdečne mu blahoželáme!

Pin It
Go to top