ACADEMY YEARS 15-1384208-2014-palo73.pdf page 1Naša akadémia v týchto dňoch zaznamenáva 15rokov od zapojenia do programu NetAcad. Zároveň tento míľnik dosiahli aj dvaja inštruktori programu, p. Škvarek a Segeč. Veríme, že tento program bude naďalej napredovať v kvalite a v záujme študentov oň!.

Congratulations! 
University of Zilina - CA has completed 15 years of active participation and service in the Cisco Networking Academy program. We would like to thank your academy for the dedication and contributions that help make Cisco Networking Academy the premier global education program for developing the networking architects of the future.
Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top