v týchto dňoch, 28.10. až 30.10.2014 sa začína druhý ročník akcie Cisco Incubator Krakow zameranej na prípravu vybratých študentov, ktorý sa na konci budú uchádzať o pozíciu v Cisco TAC v Krakove, Poľsko. Akcia je na pôde univerzity propagovaná v rámci tzv. Cisco University Roadshow. Práve pozvaní študenti boli vybratý počas jej druhej akcie konanej v máji tohto roka 2014 na pôde našej fakulty. Výsledkom prvého ročníka Roadshow a následného inkubátora bola možnosť zamestnať sa pre dvoch študentov FRi a dvoch študentrov EF ŽU, ktorí aktuálne v cisco TAC Krakow pracujú.

Pin It
Go to top