Dnes prebehla v priestoroch Katedry informačných sietí druhá prednáška zo série prednášok na tému Mobile networks and SON (Self-organizing network). Prednášky sú organizované v spolupráci ASC Košice a Cisco TAC Krakov pre študentov zaradených do programu Cisco Incubator 2014.

Pin It
Go to top