Vážená Netacad komunita,

Nadväzujúc na predchádzajúce informácie poskytnuté počas výročnej konferencie a zároveň v zmysle súčasného trendu "Internet of Everything" ako aj novo vzniknutého kurzu v NetAcade zameraného na IoE/IoT, organizuje podporné centrum pre Cisco akadémie pri KPI FEI TUKE spolu s AAM pre SR stretnutie/roadshow, tématicky zamerané na Internet of Things a Internet of Everything.

Dovoľujeme si Vás ako členov našej komunity pozvať na toto tématické stretnutie/roadshow, ktoré sa bude konať:

27.01.2015 v Bratislave (FIIT STU, Ilkovičova 2, miesnost este bude upresnena)

28.01.2015 v Žiline (FRI, miestnost C09, Univerzitná 8215/1 )

29.01.2015 v Košiciach (KPI, miestnosť A529, 5. poschodie, hlavná budova, Letná 9)

Z obsahovej stránky roadshow dňa:

09:00-09:30 NetAcad update
09:30-10:00 Úvod do IoE kurzu
10:00-11:00 Súhrn kapitol 1-3 kurzu IoE/IoT

11:00-11:45 Obedňajšia prestávka (zabezpečené občerstvenie)
11:45-12:45 Súhrn kapitol 4-5 kurzu IoE/IoT
12:45-13:45 Praktické cvičenia - prehľad
13:45-14:00 Prestávka na kávu
14:00-15:00 Model nasadenia kurzu IoE - diskusia + otázky a odpovede, Záver

Z dôvodu organizačného zabezpečenia Vás prosíme, aby ste svoj záujem o účasť na tomto tématickom stretnutí naznačili prihlásením sa na nasledujúcej adrese:

http://goo.gl/forms/pHZZEiV9ZH

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top