V dňoch 18-21.1.2015 sa náš kolega Peter Palúch v sídle spoločnosti Cisco Systems v Bruseli zúčastnil na príprave skúškových zadaní pre praktickú časť (tzv. Lab Exam) piatej generácie expertnej certifikačnej skúšky Cisco Certified Internetwork Expert v špecializácii Routing & Switching (CCIE RS).

 

Stretnutia sa na pozvanie a pod vedením produktového manažéra pre CCIE RS, pána Bruna van de Werveho, zúčastnilo celkovo 5 prizvaných expertov z Belgicka, Dánska, Švédska, Veľkej Británie a Slovenska. Účasť na tomto internom workshope je významným prejavom dôvery spoločnosti Cisco – jednalo sa totiž o historicky prvý workshop vôbec, na ktorom spoločnosť Cisco úplne zverila úlohu prípravy zadania pre CCIE RS Lab Exam externým expertom.

Peter je tak prvým odborníkom zo Slovenska, ktorý sa uvedenej akcie vôbec mohol zúčastnitť. Týmto, spolu s nedávnym vydaním knihy CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide, Volume 1, 5th Edition sa len potvrdzuje, že Peter sa stáva etablovaným a celosvetovo rešpektovaným odborníkom par-excellence!

S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať uspokojenie, že vďaka Petrovi sme v súčasnosti jediná univerzita na svete, ktorej pracovníci sú prizývaní do najužších pracovných skupín pri tvorbe jednej z najvýznamnejších a najprestížnejších celosvetových certifikačných skúšok.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top