Naša fakulta riadenia a informatiky, ktorej sme súčasťou, oslavovala v súčasnosti svoje 25. výročie založenia. Blahoželáme!

 

Pin It
Go to top