Otvárame pilotne kurz Linux Essentials s prvými záujemcami.

Pin It
Go to top