15.12.sa v žiline uskutoční v poradi druhá prednáška pre študentov zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií, teraz na tému "the Introduction to Cisco Collaboration through Voice and Video topic and will explain how Cisco Collaboration integrates the mobile, social, visual, and virtual aspects of collaboration to bring people together anytime, anywhere, on any device.".

Pin It
Go to top