19.1.sa v žiline uskutoční v poradi tretia prednáška pre študentov zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií/seminárov, teraz na tému "Cisco Data Center". Téma zahŕňa :

  • Introduction to Nexus
  • Introduction to UCS
  • Introduction to SAN (Storage basics; Understanding Fiber Channel (FC), Fiber Channel over Ethernet (FCoE), Fiber Channel over IP (FCoE); Cisco MDS switches basics)
  • Introduction to Cisco NX-OS
Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top