V tychto dňoch ako aj v prvych týždňoch febreuára prebieha intenzívny tréning "inkubatoristov" so zameraním na prírpavu na CCNP ROUTE certifikáciu. Toto je jeden z ďalších dôvodov, prečo sa v budúcnosti zapojiť do programu Cisco TAC Incubator.

Pin It
Go to top