9.2. sa v Žiline uskutočnil v poradi štvrtý seminár pre študentov zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií/seminárov, teraz na tému "Softskills".

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top