cisco-live-berlin-2016V dňoch 15.2-19.2.2016 sa konala akcia Cisco Live! Berlin 2016. Bola to obrovská akcia s účasťou 11tis+ účastníkov, ktorej sme mali možnosť sa vďaka  entuziazmu Petra Palúch možnosť zúčastniť za našu akadémiu dvaja (Palúch, Segeč). 

Konferencia Cisco Live je jednou z najvýznamnejších technických konferencií svojho druhu na svete. Pravdepodobne neexistuje iná svetová konferencia so zameraním na oblasť informačných, komunikačných a sieťových technológií, na ktorej by bol predstavený čo i len porovnateľný objem technických informácií a budúcich trendov.

 

Cisco Live!...
Cisco Live!...
Cisco Live!...
Cisco Live!...

 

Akcia je pre jedinečná možnosť získať aktuálne zdroje informácií, inšpirácie, ako aj unikátnou možnosťou stretnúť ľudí, ktorí v oblasti informačných a komunikačných sietí určujú trendy, smerujú vývoj a píšu históriu.

Je našim úprimným želaním, že účasť vedeckopedagogických pracovníkov špecializujúcim sa na oblasť IKT či riadiacich pracovníkov (vedúci katedry a vyššie) je vysoko zaujímavá a univerzita by mala hľadať priestor, ako ich účasť na tejto konferencii podporiť.

Elektronické podoby prednášok, ktoré odozneli počas konferencie Cisco Live, sú k dispozícii online na http://www.ciscolive365.com po registrácii (stačí registrovať sa aj ako hosť).

 

Celá foto galéria:

Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin
Cisco Live!...
Cisco Live! 2016 - Berlin Cisco Live! 2016 - Berlin

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top