1.2.2017 prebehla na pôde FRI UNIZA akcia Netacad IoT roadhsow za účelom prezentácie ďalšieho vzdelávania v rámci NetAcad zameraného na oblasť internetu vecí (IoT| . Akcie sa zúčastnilo cca 20 inštruktorov Netacad programu z SŠ a VŠ. Ako prednášajúci zúčastnili členovia ASC TUKE, Cisco systems a Alef 0, ktorý odprezentovali oblasť IoT v rámci Netacad programu. 

 

Celá foto galéria:

2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top