Dnes prebehla akcia deň otvorených dverí na FRI UNIZA, kde naša kolegyňa Mgr. Jana Uramová, PhD. prezentovala študentom rôznych stredných škôl našu sieťovú akadémiu a možnosť štúdia sietí na KIS FRI UNIZA.
Pin It
Go to top