Dovoľujeme si Vás informovať, že aj tento rok Vám na pôde Technickej Univerzity v Košiciach prinášame možnosť zapojiť Vašich študentov do národného kola 12. ročníka súťaže Networking Academy Games - NAG2017 ktorá sa uskutoční  23.6.2017. Cieľom súťaže je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v programe Cisco Networking Academy.

Poslaním súťaže je vyhľadávať nové talenty a oceniť najlepších jednotlivcov či skupiny študentov a podnieť ich záujem o ďalšie štúdium sieťových technológií.

NAG2017 organizuje ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach a ASC/ITC Ceelabs v spolupráci so spoločnosťou Cisco systems Slovensko,  ITC pri Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Prosíme Vás o ukončenie školských kôl a registráciu Vašich študentov na adrese go.cnl.sk/NAG2017 najneskôr do 31.5.2017. Všetky dôležité informácie o súťaži je možné nájsť na stránke http://netacad.sk/podujatia/nag2017

Súčasne by som Vám rád pripomenul možnosť zúčasniť sa na medzinárodnej súťaži NetRiders, ktorej sa môže zúčastniť akýkoľvek študent, ktorý bol v posledných 10 mesiacoch súčasťou triedy v sieťovom akademickom programe NetAcad. Registrácia sa uzatvára už 22.3.2017.  Všetky dôležité informácie o súťaži NetRiders nájdete na stránke http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/region_eur.html?1489160561813

Prajem Vám pekný deň a verím, že sa uvidíme na výročnej konferencii, 31.3.2017 v Ostrave (http://www.i-com-unity.cz/vyrocni-konference-2017).

Pin It
Go to top