Dovoľujeme si Vás informovať, že tento rok bude opäť na pôde Technickej Univerzity v Košiciach súťaž študentov v národném kole 13. ročníka súťaže Networking Academy Games - NAG2018 ktorá sa uskutoční  22.3.2018. Cieľom súťaže je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v programe Cisco Networking Academy.

Poslaním súťaže je vyhľadávať nové talenty a oceniť najlepších jednotlivcov či skupiny študentov a podnieť ich záujem o ďalšie štúdium sieťových technológií.

NAG2017 organizuje ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach a ASC/ITC Ceelabs v spolupráci so spoločnosťou Cisco systems Slovensko,  ITC pri Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top