79389370 2602558306447160 8236074010304053248 oV piatok 13.13.2019 sa uskutočnila na FRI akcia FRIdays 2019 zameraná na stredoškolákov. Nechýbala ani prezentácia a workshop našej katedry a Cisco akadémie. Zúčastnili sa ho desiatky študentov, ktorým sme predstavili možnosť štúdia sieťových technológií na FRI, ako aj nový bakalársky odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý štúdium sieti (povinne rozsah ccna) a súvisiacich oblastí (OS, administrácia, IoT, virtuálizácia, bezpečnosť) aj bude od roku 2020 ponúkať.
Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top