Informácia pre záujemcov o NetAcad a možnostiach uplatnenia abolventov tohto programu.

Výsledky prieskumu uplatniteľnosti absolventov programu Cisco Networking Academy na Slovensku

Pin It
Go to top