Informácia pre záujemcov o NetAcad a možnostiach uplatnenia abolventov tohto programu.

Výsledky prieskumu uplatniteľnosti absolventov programu Cisco Networking Academy na Slovensku

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top