Menu
Laboratória
Naše laborátória su vybavené aktuálnym hardvérom.
Vzdelávaj sa!
Každoročne pripravujeme Letné sieťové tábory CCNA/CCNP
Zabávaj sa a súťaž!
Zapoj sa do súťaží Netacad games a porovnaj svoje vedomosti!
Naši ľudia
Naši inštruktori sú vysoko akceptovaní profesionáli.
Akadémiou sme už 15rokov
Máme za sebou dlhú a úspešnú históriu.
Naši ľudia
Naši inštruktori sú oficiálne certifikovaný.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 14 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU 26.6.2000 ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143)  v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC)

V súčasnosti ponúkame záujemcom akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí.

PrebudSa2 Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docs Si učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia

2016 - naši inštruktori ocenení Instructor Excellence - Expert

Tohto roku boli opäť oceňovaní inštruktori za ich prístup a úspechy v rámci programu Cisco Networking Academy. Ocenenia majú viaceré kategórie so zadefinovanými kritériami. Jednou z kategórií je aj ocenenie Instructor Excellence Award. Toto ocenenie identifikuje a oceňuje najlepších inštruktorov v celosvetovom meradle, naprieč všetkými osnovami. Existujú dve úrovne ocenenia, ktoré môže inštruktor dosiahnuť : 

 • Úroveň Expert : top 10 percent z inštruktorov na celom svete
 • Pokročilá úroveň Advanced : horných 25 percent z inštruktorov na celom svete

Za kalendárny rok 2015 jedno z ocenení získalo zo slovenska len sedem inštruktorov. Z toho až piati inštruktori sú z našej akadémie a získali ocenenie Instructor Excellence Award - Expert. Sú nimi Ing. Peter Palúch, PhD, Ing, Ondrej Škvarek, PhD., Ing. Ivan Dolnák, PhD, Ing. Peter Kortiš, PhD. a doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

Blahoželáme!

Kurz CCNA1 - otvárame 8.4.2016

Ukončili sme zber záujemcov o kurz CCNA1 a kurz v termine 8.4.2016 otvárame!

Cisco Live! 2016 - Berlin

cisco-live-berlin-2016V dňoch 15.2-19.2.2016 sa konala akcia Cisco Live! Berlin 2016. Bola to obrovská akcia s účasťou 11tis+ účastníkov, ktorej sme mali možnosť sa vďaka  entuziazmu Petra Palúch možnosť zúčastniť za našu akadémiu dvaja (Palúch, Segeč). 

Konferencia Cisco Live je jednou z najvýznamnejších technických konferencií svojho druhu na svete. Pravdepodobne neexistuje iná svetová konferencia so zameraním na oblasť informačných, komunikačných a sieťových technológií, na ktorej by bol predstavený čo i len porovnateľný objem technických informácií a budúcich trendov.

 

Cisco Live!...
Cisco Live!...
Cisco Live!...
Cisco Live!...

Cisco incubator - Seminár 4

9.2. sa v Žiline uskutočnil v poradi štvrtý seminár pre študentov zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií/seminárov, teraz na tému "Softskills".

Tréning na CCNP ROUTE certifikáciu

V tychto dňoch ako aj v prvych týždňoch febreuára prebieha intenzívny tréning "inkubatoristov" so zameraním na prírpavu na CCNP ROUTE certifikáciu. Toto je jeden z ďalších dôvodov, prečo sa v budúcnosti zapojiť do programu Cisco TAC Incubator.

Kurz CCNA1 - otvárame!

Ukončili sme zber záujemcov o kurz CCNA1 a kurz v termine január 2016 otvárame!

Cisco incubator - Seminár 3

19.1.sa v žiline uskutoční v poradi tretia prednáška pre študentov zúčastených v programe Cisco incubator program. Program je určený pre absolventov so záujmom nájsť si prácu v Cisco TAC Krakov. Zúčastnení (5 študentov ŽU, 3 TUKE ) sa zúčastnia rady prezentácií/seminárov, teraz na tému "Cisco Data Center". Téma zahŕňa :

 • Introduction to Nexus
 • Introduction to UCS
 • Introduction to SAN (Storage basics; Understanding Fiber Channel (FC), Fiber Channel over Ethernet (FCoE), Fiber Channel over IP (FCoE); Cisco MDS switches basics)
 • Introduction to Cisco NX-OS

News and Events - Netacad (Cisco)

Networking Academy Games 2016

Chystá sa 11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.

Študentskú súťaž NAG 2016 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Výročná konferencia 2016

Tohto roku sa chystá Výročná konferencia programu Sieťových akadémií v ČR a SR v Košiciach. Viac informácií je možné nájsť tu.

CCNA Security 2.0 Available

Now available, CCNA Security version 2.0 aligning with the newly released Cisco Network Security (IINS) certification exam (210-260). CCNA Routing and Switching topics: Network Topologies and Securing Routing Protocol were added to the course allowing for a smooth transition from the CCENT level directly into CCNA Security. Other new topics introducing Cisco Identify Service Engine (ISE), 802.1x and BYOD, Cloud and virtualization, Cisco Cloud Web Security and Cisco Advanced Malware Protection. Existing content is updated to reflect new security risks, standards and technologies, integration of the new technologies into Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), IPS (next-generation IPS), Firewall (next-generation FW), VPNs, End-point Security, and additional practice assessments.

More: https://www.netacad.com/courses/ccna-security

Cisco Engineering Incubator Program

Cisco Engineering Incubator Program

New Version of Packet Tracer Available

Packet Tracer is a powerful network simulation program allowing you to experiment with network designs and behavior. Version 6.2, includes fixes to many community-reported bugs and provides the following enhanced functionality:

 • New devices: Cisco 819 router, Cell Tower, CO server,
 • SnifferNew capability to add devices directly in physical view
 • HTTP server now supports JavaScript and CSS
 • FTP server can manage files used in HTTP server
 • Improved I)S command support Upgrade to Packet Tracer 6.2. (Log in required.)

Akcie

Prieskumy

Pripravujeme sa stať Pearson Vue certifikačné centrum. Mali by ste záujem robiť profesionálne certifikácie u nás v Žiline?

Mali by ste záujem o kurzy Linux-u na našej akadémii?

Z našich portálov

Go to top