Laboratória
Naše laborátória su vybavené aktuálnym hardvérom.
Vzdelávaj sa!
Každoročne pripravujeme Letné sieťové tábory CCNA/CCNP
Zabávaj sa a súťaž!
Zapoj sa do súťaží Netacad games a porovnaj svoje vedomosti!
Naši ľudia
Naši inštruktori sú vysoko akceptovaní profesionáli.
Akadémiou sme už 15rokov
Máme za sebou dlhú a úspešnú históriu.
Naši ľudia
Naši inštruktori sú oficiálne certifikovaný.
CCNP kurzy
Najlepšie CCNP kurzy nájdete u nás

Cisco Sieťová akadémia a Inštruktorské tréningové centrum v Žiline

Naša akadémia, ktorá má už 14 ročnú históriu, bola založená pri Katedre informačných sietí FRI  ŽU 26.6.2000 ako Lokálna Cisco Sieťová Akadémia. Neskôr sa stala Regionálnou Cisco Sieťovou Akadémiou (ID: 52143)  v rámci programu Cisco Networking Academy Program (NetAcad). V súčasnej dobe je na pozícií Cisco Sieťovej Akadémie (Cisco Networking Academy) a jedného z troch Inštruktorských tréningových centier (Instructor Training Center - ITC)

V súčasnosti ponúkame záujemcom akademické ako aj komerčné certifikované kurzy Netacad programu zamerané na získanie Cisco priemyselných certifikátov ako aj množstvo iných tématických kurzov z oblasti IP sietí.

PrebudSa2 Si študent, doktorand alebo učiteľ?

Nezáleži či si študent, doktorand alebo učiteľ našej fakulty/univerzity alebo si z inej školy. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do programu NetAcad a zvýšiť svoj potenciál po škole!

Čítaj viac - akademický program

docs Si učiteľ - inštruktor?

Ak si učiteľ-inštruktror ľubovoľnej NetAcad akadémie ponúkame Ti možnosť zvýšiť si svoje vedomosti absolvovaním kurzov NetAcad alebo rekondičné stretnutia!

Čítaj viac - program ITC

panak2 Si zamestnaný alebo nezamestnaný?

Zamestnancom komerčných spoločností ponúkame možnosť zvýšiť vzdelanie, rekvalifikáciu, prípraviť sa na priemyselné certifikácie alebo ponúkame prípravu školení z oblasti IP sietí na požiadanie!

Nezamestnaným ponúkame možnosť doplnenia vzdelania a zvýšiť tak šancu zamestnať sa!

Čítaj viac - komerčný program

News and Events - akadémia

20.1.2017 - Začína letný semester

20.1.2017 nám začal letný semester a v ňom nás čaká výučba 75 študentov predmetu Počítačové siete 2 na FRI UNIZA, ktorý obsahuje rozsah ccna3/ccna4. 

Deň otvorených dverí na FRI - 2017

Dnes prebehla akcia deň otvorených dverí na FRI UNIZA, kde naša kolegyňa Mgr. Jana Uramová, PhD. prezentovala študentom rôznych stredných škôl našu sieťovú akadémiu a možnosť štúdia sietí na KIS FRI UNIZA.

2017 - IoT roadshow na FRI UNIZA

1.2.2017 prebehla na pôde FRI UNIZA akcia Netacad IoT roadhsow za účelom prezentácie ďalšieho vzdelávania v rámci NetAcad zameraného na oblasť internetu vecí (IoT| . Akcie sa zúčastnilo cca 20 inštruktorov Netacad programu z SŠ a VŠ. Ako prednášajúci zúčastnili členovia ASC TUKE, Cisco systems a Alef 0, ktorý odprezentovali oblasť IoT v rámci Netacad programu. 

 

Celá foto galéria:

2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow
2017 - IoT ...
2017 - IoT roadshow 2017 - IoT roadshow

Nový inštruktor na UNIZA

Náš kolega Ing. Jakuib Hrabovský úspešne prešiel kvalifikáciou inštruktorov netcad pre CNA akadémiu a stáva sa ďalším inštruktorom CNA Žilina, ktorý je oprávnený viesť tréningy študentov programu Netacad. Jakubovi blahoželáme!

netacad.uniza.sk - prechádzame na plný https

Prosím berte na vedmoie, že od 26.1.2017 vďaka technológii Lets Encrypt prechádzame na plnú podporu šifrovaného pripojenia cez HTTPS: https://netacad.uniza.sk

 

Internet vecí (IoT) - inštruktor roadshow na UNIZA

Vážená inštruktorka, vážený inštruktor Cisco akadémie,

V nasledujúcich termínoch a miestach sa uskutoční aktivita - *Internet of Things
Roadshow 2017* :

 • Bratislava - 31.1.2017, 12:00 - 16:00, *Aula minor,* FIIT Fakulta
     informatiky a informacnych technologii, Slovenská Technická Univerzita v
     Bratislave
 • Žilina - 1.2.2017, 9:00 - 13:00, *IC - Informačné centrum*, Fakulta
     Riadenia a Informatiky - Žilinská Univerzita
 • Košice -  2.2.2017, 10:00 - 14:00, *Letná 9 - A529*, Fakulta
     elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
 • Na akcii sa v spolupráci s predstaviteľmi spoločnosti Cisco 
 • predstaví portfólio nových kurzov zameraných na tématiku aktuálnej 
 • trendovej oblasti Internetu vecí (IoT) s ktorými spoločnosť Cisco prichádza 
 • a ktoré môžu byť zaujímavým rozšírením vzdelávacích aktivít Vašej školy. V 
 • rámci prostredia NetAcadu budú tieto nové kurzy dostupné od Februára 2017.  
 • Účasť na tomto stretnutí je bezplatná, vyžaduje sa však registrácia. Prosím, informujte nás, či Vám Vaše pracovné povinnosti umožnia sa nášho stretnutia zúčastniť vyplnením nasledujúceho formulára - http://go.cnl.sk/roadshow

  Kurz CCNA1 - otvorený - január 2017

  News and Events - Netacad (Cisco)

  Learning Portfolio is Growing!

  The Networking Academy is adding three new course offerings, expanding the depth and breadth of the learning portfolio:

  • Networking Essentials
  • Cybersecurity Essentials
  • Linux Unhatched

  Možnosť prihlasiť sa na stáž do spoločnosti Cisco

  Spoločnosť Cisco Systems každoročne organizuje medzinárodnú pracovnú stáž pre študentov vysokých škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v oblasti Informatiky, a zoznámiť sa so životom a prácou v Silicon Valley a zoznámiť sa so študentmi z celého sveta. Vybratí stážisti budú pracovať v hlavnom sídle spoločnosti Cisco, na reálnych projektoch spolu s inžiniermi a tak nadobudnú užitočné pracovné a technické skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie uplatniť sa na pracovnom trhu. Napriek tomu, že spoločnosť Cisco je známa hlavne sieťovými technológiami, na stáž sa môžu prihlásiť všetci študenti FRI. Prihlásiť sa taktiež môžu študenti ktorí sú momentálne v poslednom ročníku štúdia. Keďže študenti budú počas celej stáže pracovať a bývať v San Jose, Kalifornia, USA, anglický jazyk na výbornej úrovni je nutnosťou. Dĺžka trvania stáže je 1 rok. Šanca získať stáž je reálna, v tomto roku sú do nej zapojený a sú už v Kalifornii náši študenti Martin Kontšek a Branislav Jánošík.

  Pre viac informácií a prihlášky navštívte stránku: https://myciip.com

  CIIP interns

  Networking Academy Games 2016

  Chystá sa 11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.

  Študentskú súťaž NAG 2016 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

  Výročná konferencia 2016

  Tohto roku sa chystá Výročná konferencia programu Sieťových akadémií v ČR a SR v Košiciach. Viac informácií je možné nájsť tu.

  CCNA Security 2.0 Available

  Now available, CCNA Security version 2.0 aligning with the newly released Cisco Network Security (IINS) certification exam (210-260). CCNA Routing and Switching topics: Network Topologies and Securing Routing Protocol were added to the course allowing for a smooth transition from the CCENT level directly into CCNA Security. Other new topics introducing Cisco Identify Service Engine (ISE), 802.1x and BYOD, Cloud and virtualization, Cisco Cloud Web Security and Cisco Advanced Malware Protection. Existing content is updated to reflect new security risks, standards and technologies, integration of the new technologies into Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), IPS (next-generation IPS), Firewall (next-generation FW), VPNs, End-point Security, and additional practice assessments.

  More: https://www.netacad.com/courses/ccna-security

  Akcie

  Prieskumy

  Pripravujeme sa stať Pearson Vue certifikačné centrum. Mali by ste záujem robiť profesionálne certifikácie u nás v Žiline?

  Áno - CCNA - 48.1%
  Áno - CCNP - 42.6%
  Áno - Linux LPI - 5.6%
  Áno - Microsoft - 1.9%
  Iné - 1.9%

  Celkový počet hlasov: 54

  Mali by ste záujem o kurzy Linux-u na našej akadémii?

  Áno pre essentials - 40%
  Nie pre essentials - 0%
  Áno pre introductions - 60%
  Nie pre introductions - 0%
   
  Go to top