Možnosti získania CCNA certifikácie

Update: 29.1.2020

CCNA certifikát je v súčasnosti (od 24.2.2020) možné získať dvomi už len jedným spôsobom, pričom pre potreby našich študentov predpokladáme, že uchádzač má absolvované aspoň niektoré z prvých štyroch troch semestrov NetAcad programu (uchádzať sa o CCNA certifikáciu je samozrejme možné aj bez absolvovania daných semestrov na základe samoštúdia a samostatnej odbornej prirpavenosti):

Cesta 1:

Po absolvovaní všetkých štyroch troch semestrov úspešne vykonať aktuálnu skúšku úrovne Associate (CCNA Routing and Switching), ktorá pokrýva oblasti, preberané v semestroch/kurikulách NetAcad progamu úrovne CCNA. Pri tomto type certifikácie je možné po splnení určitých podmienok získať pre absolventa NetAcad programu zľavy na poplatok za certifikáciu.

Cesta 2:

Táto cesta od 24 Februára 2020 nie je dostupná.

Druhým spôsob pre absolventov NetAcad je vykonanie dvoch parciálnych skúšok ICND (Interconnecting Cisco Networking Devices). Po absolvovaní semestrov 1 a 2 NetAcad programu prihlásiť sa a úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) . Neskôr po absolvovaní semestrov 3 a 4 NetAcad potom úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2).

 Možnosti získania CCNP certifikácie

Možnosti získania CCNP certifikácie sa časom (perióda tri až štyri roky) menia. Vždy však získanie CCNP certfikácie znamenalo vykonanie určitého počtu parciálnych skúšok. Napr. do roku 2010 to boli skúšky 642-801 BSCI, 642-811 BCMSN, 642-821 BCRAN a 642-831 CIT), od roku 2020 to bude yas napr. jedna skúška CCNP Core  a jedna odborná na špecialistu, napr. CCNP Enterprise Advanced, alebo CCNP WiFi. Pri zmenach certifikačných skúšok je na stránkach Cisco dostupný a popísaný model, v ktorom sú rozvedené kombinácie akceptovateľných skúšok úrovne CCNP.

POZOR: Od roku 2020 je ďalšia zmena, na vykonanie skúšky zo CCNP nie je treba mať platnú CCNA certifikáciu.

Pozor, všetky certifikačné skúšky úrovne CCNP a daného zamerania treba spraviť do troch rokov od zloženia prvej skúšky v poradí.

Aktuálne informácie o certifikácii úrovne CCNP sú dostupné na webewww.cisco.com/go/certification .

Certifikácia úrovne CCNP predlžuje aj platnosť certifikácie CCNA.

Možnosti získania CCIE certifikácie

Bližšie informácie o možnostiach získania CCIE certifikácie na stránkach spoločnosti Cisco a to na : Expert certification, a CCIE Routing and Switching

Kde sa certifikovať

Certifikačné skúšky v oblasti informačných technológií sú riadené prostredníctvom Cisco Test Delivery Partners, ktorou je aktuálne spoločnosti Pearson Vue. Certifikačné skúšky sa realizujú prostredníctvom elektronického testovacieho systému na tzv. Virtual University Enterprises po celom svete. V blízkej budúcnosti snáď aj naša Fakulta FRI bude vystupovať v roli testovacieho centra (Virtual University Enterprise) a poskytovať možnosť vykonania certifikačnej skúšky.

Pearson VUE

2017 PaarsonVue výsledokPearson Vue. System VUE poskytuje možnosť registrácie ako aj zmenu dátumu skúšky v danom testovacom centre prostredníctvom internetu alebo telefónu, čím je zabezpečená vysoká úroveň flexibility. Počet skúšok realizovaných prostredníctvom systému VUE neustále rastie, pričom skúšky sú prenášané priamo od sponzorov skúšok do daného VUE testovacieho centra. Výsledky skúšok sú okamžite odosielané späť k sponzorom skúšok.

Aktuálne je na Slovensku možné vykonávať certifikačné skúšky na viacerých miestach u certifikačných partnerov. Od roku 2017 je v zozname oficiálne dostupné aj certifikačné centrum na Fakulte riadenia a informatiky ŽU (PearsonVue Test Center Locator, Kľúčové slová Zilina, Slovakia):

FRI UNIZA
Univerzitná 8215/1
010 26 Zilina
Slovakia

Ponuka iných cert centier :

Pozor: Zoznam partnerov sa môže meniť.

Soitron
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava
Slovakia
GAMO a.s. Banska Bystrica
Kyjevske nam. 6, 974 04 Banska Bystrica
testing center Kalinciakova 27
ICO:36033987
831 04 Bratislava
Slovakia
GOPAS SR, a.s.
Dr. VIadimira Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovakia
ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
3rd floor
821 04 Bratislava
Slovakia
Gratex International
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Slovakia

 

Bližšie informácie o certifikačných skúškach realizovaných prostredníctvom systému VUE možno získať na web stránke: www.vue.com.

Najdi si svoje testovacie centrum: VUE Test Center Locator.

Platnosť certifikátu a Recertifikácia

CCNA a CCNP certifikát je štandardne uznávaný profesionálny certifikát platný po dobu 3 rokov. Držiteľ certifikátu má niekoľko možností predĺženia platnosti svojho certifikátu. Potrebné je pred ukončením platnosti CCNA certifikátu úspešne dokončiť niektorú z nasledovných skúšok:
- CCNA
- ICND
- skúška z úrovne CCNP
- skúška Cisco Qualified Specialist (okrem Sales Specialist exams)
- CCIE písomná skúška

Tým sa predĺži platnosť CCNA certifikácie na ďalšie 3 roky odo dňa danej skúšky. Je však dôležité si zapamätať, že nie je možné predĺžiť platnosť takého certifikátu, ktorý už nie je v platnosti – po dátume expirácie.
Posledná úprava ( 25.1.2020 )

Bližišie informácie o recertifikácii: Recertification

Certification Tracking System

Po úspešnej certifikácií je účastníkový zavedený identifikátor ako aj stav v Cisco trackovacom systéme, kde je možné si sledovať svoj certifikačný stav, progres certfikácii a vyžiadenie zaslatia certifikátu.

Tracking system je dostupný online: Certification Tracking System

 

Pin It
Go to top