Certifikácia

Certifikacne stupneJedným z cieľov Cisco Networking Academy Programu (NetAcad) je oboznámiť poslucháča so súčasnými poznatkami v oblasti počítačových sietí, umožniť mu získať praktické skúsenosti s navrhovaním, konfigurovaním a prevádzkou počítačových sietí menšieho rozsahu, ako aj pripraviť absolventa nadväzujúcich štyroch kurzov na získanie certifikácie, a to buď CCNA - Cisco Certified Network Associate alebo CCNP - Cisco Certified Network Professional. Koncept a obsahy NetAcad programu počítaju s certifikácou absolventov. NetAcad program je postavený takým spôsobom, že absolventi CCNA stupňa (t.j. prvých štyroch semestrov NetAcad) sú pripravený na zloženie CCNA certifikácie, absolventi ďalších semestrov CCNP stupňa na zloženie certifikácií CCNP. NetAcad program učebne nepokrýva rozsahy odpovedajúce požiadavkám iných certifikácií ako CCNA a CCNP.

ciscopyramid_revised.jpgV súčasnosti Cisco ponúka päť úrovní certifikácie, kde každá úroveň reprezentuje zvyšujúcu sa úroveň odbornosti na danej úrovni. Jedná sa o úrovne Entry, Associate, Professional, Expert a Architect. Na jednotlivých úrovniach ďalej existujú ďalšie možnosti certifikácie (certification tracks) z rôznych oblastí ako Network Security, Voice, Design, Routing&Switching, Data storage, Service provider a pod.

Napr. na úrovni Associate sa jedná o certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCDA (Cisco Certified Design Associate), CCNA Voice , CCNA Security, CCNA WiFi. Na úrovni Prefessional sa jedná o certifikáciu CCNP (Cisco Certified Networking Professional) a CCDP (Cisco Certified Design Professional), CCIP (Cisco Certified Internetwork Professional), CCSP (Cisco Certified Security Professional), CCVP (Cisco Certified Voice Professional) a pod.

Možnosti získania CCNA certifikácie

CCNA certifikát je v súčasnosti možné získať dvomi spôsobmi, pričom pre potreby našich študentov predpokladáme, že uchádzač má absolvované aspoň niektoré z prvých štyroch semestrov NetAcad programu (uchádzať sa o CCNA certifikáciu je možné aj bez absolvovania daných semestrov):

Cesta 1:

Po absolvovaní všetkých štyroch semestrov úspešne vykonať skúšku aktuálnu skúšku úrovne Associate (CCNA Routing and Switching) , ktorá pokrýva oblasti, preberané v prvých štyroch semestroch NetAcad. Pri tomto type certifikácie je možné po splnení určitých podmienok získať pre absolventa NetAcad programu zľavy na poplatok za certifikáciu.

Cesta 2:

Druhým spôsob pre absolventov NetAcad je vykonanie dvoch parciálnych skúšok ICND (Interconnecting Cisco Networking Devices). Po absolvovaní semestrov 1 a 2 NetAcad programu prihlásiť sa a úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) . Neskôr po absolvovaní semestrov 3 a 4 NetAcad potom úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2).

Ponuka zľavy

Firma Cisco ponúka absolventom NetAcad programu možnosť získať výhodne zľavy (až do 70%) na vykonanie CCNA certifikácie. Podmienkou je úspešné získanie z FINAL exam z CCNA4 Exploration aspoň 75% (weighted score) na prvý pokus a inštruktor mu udelil "PASS" v danej triede. 

Po úspešnom splnení podmienok sa v študentovom účte objaví link na vyžiadanie zľavy. Link ostáva aktívny len podobu troch mesiacov. táto doba bola nastavená z dôvodu nekalých praktík so zľavami. až kým študent nepožiada o Voucher, alebo kým mu nie je deaktivovaný účet po 150 dňoch neaktivity (t.j. Request link pre daný voucher ("Request for ... voucher") nemá stanovený čas expirácie, takže požiadať o voucher možno kedykoľvek, kým študent má prístup do portálu (academy site)). Link s bližším info .

Link k voucheru sa zobrazí po vyžiadaní automaticky v profile na stránke NetSpace (Student's Profile page), ale nie hneď, cca až po 1 mesiaci + 1-2 dňoch od vyžiadania (overenie, či daný študent nie je fiktívny a naozaj splnil všetky potrebné podmienky).

Finálne študent dostane cca 1 mesiac po dni kedy o voucher vyžiadal tzv. verification message na jeho emailovú adresu, a následne do 2-4 dních by už mal mať na stránke k dispozícií link k voucheru s príznakom "Available", kde budú uvedené informácie ako: CSCO ID a promotional code.

Keď už študent o voucher požiadal a voucher sa mu už zobrazil v Profile page, tento voucher už má expiration date - musí byť použitý do 3 mesiacov.

Poznámka: Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie Vaším inštruktorom alebo hlavným kontaktom. Po obnovení sa Vám obnoví aj link na vyžiadanie zľavy.

Ako dlho môžem mať aktívny účet na Academy connection?

Váš účet, ktorý Vám zabezpečuje prístup na Academy Connection je aktivovaný v okamihu jeho vytvorenia. Účet Vám ostáva aktívny:
- ak ste boli zapísaný v triede, ktorá skončila max. pred 150 dňami, po uplynutí 150 dní je účet deaktivovaný.
- ak ste zapísaný v ešte neukončenej triede
- ak ste zapísaný v triede, ktorá ešte len začne.

Ako mám zabrániť expirácií účtu?

Expirácii účtu zabránite ak budete zapísaný do niektorej z tried.Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Ak nespĺňate ani jednu z predchádzajúcich podmienok, a máte záujem udržať si prístup na Academy Connection (aktívny účet), zaregistrujte sa do Alumni programu. Pokiaľ sa zaregistrujete, budete mať zabezpečený prístup k Academy Connection.

Aké ďalšie výhody môžem získať registráciou do Alumni programu? 

The goal of the Alumni Program is to build an Connection community for Academy Alumni and to assist Academy Students and Graduates in achieving their career goals and objectives. Once you register as an Alumni, you'll have access to the numerous tools available through the Alumni Connection website, even after you have completed your training at the Cisco Networking Academy. As registered Alumni, you will have access to the following benefits:
- The most current version of curriculum for the courses you have completed
- Industry news and recertification information/resources
- The Career Connection (see Answer ID:3199 for further details)
- Forums and Chats
- A download of Packet Tracer*
- A link to Peter Packet*
- CCNA Practice Exam* (for those who have completed at least one CCNA course)
- The CCNA Certification Prep Center

Čo mám robiť ak môj účet už bol deaktivovaný? 

Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie inštruktorom alebo hlavným kontaktom.

Go to top